Datum zveřejnění: 
16. 3. 2017
Výstavba bytů v ČR momentálně spíše stagnuje, přesto je “bytovka” pro studenty Fakulty architektury ČVUT v Praze první velkou úlohou, na které pracují. A podle poroty studentské soutěžní přehlídky Druhá kůže zvládají návrh bytových staveb na překvapivě vysoké úrovni. Vítězný projekt Petra Lhoťana řeší dostavbu bloku v Karlíně, student na něm pracoval, stejně jako loňská vítězka, v ateliéru děkana Fakulty architektury ČVUT prof. Ladislava Lábuse.

Studentská soutěžní přehlídka Druhá kůže na Fakultě architektury ČVUT v Praze již šest let sleduje kvalitu projektů a otevírá diskusi o metodice navrhování bytových staveb. Předmětem přehlídky jsou projekty, které studenti vypracovali zpravidla ve druhém ročníku v rámci předmětu Ateliér – bytové stavby. Do soutěže bylo letos nominováno 26 projektů z 12 návrhových ateliérů.

Porota ve složení Jakub Kynčl (knesl+kynčl architekti), Martin Rössler (Prostor 008), Jaroslav Šafer (Šafer Hájek Architekti), Václav Girsa (Fakulta architektury ČVUT) a Hana Seho (Fakulta architektury ČVUT) se shodla na třech vítězných projektech, které považuje za víceméně rovnocenné. Pro regule soutěže porota po diskuzi rozhodla o jednom vítězi a dvou návrzích, které se umístily na druhém místě. Třetí místo nebylo uděleno. U všech oceněných projektů vyzdvihla porota práci s náročným vztahem ke kontextu okolního prostředí.

Výsledky soutěžní přehlídky Druhá kůže 2016/17:

1. místo: Petr Lhoťan (Ateliér Lábus – Šrámek)
Dostavba bloku v Karlíně

2. místo: Vojtěch Bodlák (Ateliér Mádr – Malošíková)
Proluka u kolejí, Kolín

2. místo: Rudolf Nikerle (Ateliér Zavřel – Ščudla)
Rotterdam Noord

 

1. místo: Petr Lhoťan (Ateliér Lábus – Šrámek) Dostavba bloku v Karlíně

Autorská zpráva:

Mým řešením dostavby bloku je návrh polyfunkční budovy disponující dvoupodlažními podzemními garážemi s přístupem z ulice Pernerova. Budova je členěna na tři hmoty, které respektují stávající urbanismus bloku a navazují na slepé fasády okolních domů.

V přízemí komplexu se nachází obchodní prostory přístupné z ulice Thámova a z vnitrobloku, zatímco celé druhé podlaží je vyhrazeno administrativě. Zbylé čtyři podlaží plní obytnou funkci. Ve třetím podlaží se nachází zelená střešní terasa, která je společná pro tři byty. Každé obytné patro obsahuje více typů bytů a zabraňuje sociální segregaci.

Uliční fasáda svou pravidelností navazuje na tradici řádových fasád a její francouzská okna jsou vybavena ustupujícím ostěním, které pomáhá byty lépe proslunit. Ve vnitrobloku se zachovává motiv francouzských oken, která jsou však organizována volným řádem, především podle potřeby vytvořit soukromý prostor, a současně umožnit výhled do vnitrobloku. Byty jsou vybaveny také balkony, které umožňují výhled do širšího okolí. Všechny fasády jsou navrženy v povrchové úpravě omítkou.

Hodnocení poroty:

Koncept přiměřený k místu typologií i čistou architekturou, respektující karlínský urbanismus. Porota oceňuje proporce hmot, fasády a dispozic.

 

Dokumentace k oceněným projektům je k dispozici na: https://www.dropbox.com/sh/98asthckhp3h3lz/AADbsiDWGd7BNqLTF192fEgTa?dl=0

Soutěžní podmínky a galerie všech projektů nominovaných v roce 2016/17 najdete na:

https://www.fa.cvut.cz/Cz/PrednaskyVystavy/DruhaKuzeSoutezniPrehlidka

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Kateřina Rottová
E-mail: 
rottokat@fa.cvut.cz
Telefon: 
+420 778 750 052
Pracoviště: 
Fakulta architektury ČVUT v Praze