Datum zveřejnění: 
8. 3. 2017
Dne 8. března 2017 podepsal rektor ČVUT v Praze profesor Petr Konvalinka a James Darroch, viceprezident Global Mfg & Supply Chain společnosti FOXCONN CZ, smlouvu o spolupráci. Navázali tak na společné memorandum a prohloubili spolupráci založenou na využívání vzájemných odborných znalostí a vzdělávacích a vědecko-výzkumných kapacit ČVUT.

V rámci spolupráce s akademickými pracovníky ČVUT se bude společnost FOXCONN  podílet na zadávání témat diplomových a bakalářských prací studentům ČVUT. Témata budou vhodně respektovat aktuální potřeby komerční sféry. Společnost nabízí studentům, kteří si vyberou jí navržené zadání diplomové práce, podporu při vypracování.

FOXCONN poskytne odborné kapacity z řad svých zaměstnanců s odbornými a zároveň praktickými znalostmi oboru, kteří budou spolupracovat se studenty formou konzultací. Pod dohledem takového konzultanta budou mít studenti možnost provádět měření a zkoušky  přímo v prostorách společnosti a využívat její technická zařízení, vybavení a zázemí k naplnění zadání tématu diplomové a bakalářské práce.

„Společně s výukou a výzkumem představuje transfer technologií třetí pilíř ČVUT. Prostřednictvím specializovaného Odboru pro řízení projektů a transfer technologií podporuje ČVUT studenty a akademiky v přenosu výsledků jejich vědecké práce do komerční sféry. Studenti mají nyní možnost využít při přípravě svých diplomových a bakalářských prací znalostí odborníků z praxe i špičkové zařízení moderní továrny,“ řekl rektor ČVUT v Praze profesor Petr Konvalinka.

„FOXCONN, jakožto světový lídr v poskytování komplexních IT řešení, dlouhodobě podporuje transfer technologií a komercializaci výstupů, například z inovativních diplomových a bakalářských prací. Studentům nabízíme moderní technologické zázemí, ve kterém mohou realizovat své nápady a vize, a zvýšit tak šanci uplatnit svá řešení na trhu. Vytváříme most mezi akademickým prostředím univerzity a komerční sférou, a překlenujeme tak propast mezi teorií a praxí,“ uvedl k uzavřené smlouvě William Campbell, jednatel FOXCONN CZ.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Jitka Seguin
E-mail: 
jitka.seguin@cvut.cz
Telefon: 
+420 775 128 776