Datum zveřejnění: 
24. 2. 2017
Ačkoli jsou přípravné kurzy z matematiky a deskriptivní geometrie na Fakultě stavební ČVUT v Praze koncipovány především jako příprava na přijímací zkoušky, účastní se jich i velký počet studentů, kteří budou na základě studijních výsledků přijati bez zkoušek. Na desetitýdenní kurzy, které probíhají vždy jedno odpoledne v týdnu, přitom přijíždějí z celé ČR. Kurzy jim umožňují zopakovat si i část matematiky na maturitu, získat větší jistotu při začátku studia a projít základy deskriptivní geometrie, která se na mnohých středních školách již nevyučuje. Kurzy se letos budou konat každé středeční odpoledne od začátku března do 3. května.

„Kurzy na sebe časově navazují, takže studenti si mohou vybrat, zda budou chodit na jeden nebo na oba,“ vysvětluje vedoucí kurzů RNDr. Iva Křivková z katedry matematiky Fakulty stavební ČVUT v Praze. V rámci matematiky si posluchači zopakují tu část učiva, která je důležitá u přijímacích zkoušek na fakultu, lekce deskriptivní geometrie přitom pro mnohé z nich představují vůbec první setkání s touto disciplínou. To potvrzuje i současný student prvního ročníku studijního programu Stavební inženýrství Martin Turek: „ Na gymnáziu jsem deskriptivní geometrii neměl a možnost nechat si vysvětlit její základy pro mě byla zásadní. Navíc mi přišlo dobré se ji učit na fakultě, na které chci studovat, proto jsem dojížděl z Nymburka. Důležité pro mě bylo i seznámit se s požadavky školy a lidmi, kteří mě budou učit.“

Podle fakultních dat přitom tvoří mimopražští posluchači kurzů až 50 % účastníků. Výjimkou nejsou ani dojíždějící z Ústí nad Labem, Letohradu, Liberce a dalších měst. Například Alžběta Kohoutová, která je nyní také v prvním ročníku studijního programu Stavební inženýrství, na ně vloni jezdila z Plzně: „Kromě deskriptivní geometrie, kterou jsem na gymnáziu neměla a považovala za nutné se ji doučit, jsem se přihlásila i na matematiku, abych cesty co nejvíce využila. Zároveň jsem měla pocit, že mi matematika navíc jen prospěje a zopakuju si ji na maturitu.“

Podle zkušeností RNDr. Ivy Křivkové navštěvují studenti kurz často proto, aby si byli jisti, že jsou ze střední školy na studium dobře připraveni a ulehčili si jeho začátek. To potvrzuje i Martin Turek, který byl přijat bez zkoušek: „Nechtěl jsem začít studovat, a pak zjistit, že v prvním semestru zase fakultu opustím. Sice jsem věděl, že na fakultě je možnost doučit se deskriptivní geometrii v průběhu semestru, ale předpokládal jsem, že i s jinými předměty bude práce víc než dost.“

Vedoucí kurzů RNDr. Iva Křivková zdůrazňuje také další přínos kurzů: „Studenti na nich dostanou prostor si uvědomit, kde mají slabiny a měli by na sobě ještě zapracovat. Mnohým například ukážou, jak využít vědomosti, které mají, a propojit je. To je přitom často u zkoušek a studia zásadní.“

V rámci kurzů se probírá předem stanovená látka, ale studenti mají kdykoli možnost přijít i s vlastními tématy. Vstřícná je i cena, deset hodinových lekcí matematiky stojí 650 korun, za deskriptivní geometrii ve stejném rozsahu se zaplatí 350 korun. Pokud se studenti rozhodnou chodit na oba kurzy, přijde je to jen na 850 korun. Na letošní jarní kurzy je možné se hlásit až do 1. března.

Více informací najdete na fsv.cvut.cz/zajemce-o-studium/bakalar/

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
602 275 716