Datum zveřejnění: 
23. 2. 2017
Již deváté střední škole propůjčila Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze statut fakultní školy. V důkladné evaluaci obstálo rakovnické Gymnázium Zikmunda Wintra. To splnilo náročná kritéria na realizaci kvalitní výuky alespoň dvou přírodovědných nebo technických předmětů. Jejich výuku přitom musí zajišťovat kvalifikovaní a kreativní pedagogové, kteří se zároveň podílejí na spolupráci s vysokoškolskými odborníky a na výzkumu v oblasti specializace školy.

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze s Gymnáziem Zikmunda Wintra spolupracuje dlouhodobě. Studenti z Rakovníka jezdí pravidelně několik let do fakultního výukového střediska v jihočeském Temešváru, kde jim zajímavý program připravuje katedra fyziky. Tradiční je i účast na oblíbené akci Vánoce s fyzikou. Katedra fyziky také pořádala přímo na gymnáziu blok přednášek a experimentů s názvem „Scientiae naturales paulum modo alio přírodní vědy trochu jinak“.

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT prof. Pavel Ripka k nově rozšířené spolupráci uvedl: „Mezi našimi uchazeči je šedesát pět procent absolventů gymnázií. Přicházejí dobře připraveni z matematiky i fyziky a mají i odpovídající angličtinu, což jsou základní předpoklady úspěchu ve studiu na Fakultě elektrotechnické. Daří se nám jen pomalu zvyšovat počet studujících dívek. Musíme se proto naučit ukázat, že studium u nás je sice obtížné, ale na druhé straně velmi zajímavé a vzrušující. Absolventi jsou nejenom vysoce nadprůměrně zaplaceni, ale nacházejí také zaměstnání, ve kterém mohou uplatnit své tvůrčí schopnosti, poznat svět a pomoci ho zlepšit.“

Proděkan pro studium Fakulty elektrotechnické doc. Ivan Jelínek k jednání o spolupráci s gymnáziem řekl: “Velice přínosná pro nás byla debata se zástupci gymnázia. Ta nám ukázala, že dívky mají zájem i o studium ekonomicky či umělecky zaměřeného vzdělání, které Fakulta elektrotechnická rovněž nabízí. To je vhodné pro studenty a studentky s “humanitnějším” zaměřením. Vedení gymnázia zaujala i témata vyučovaná na katedře počítačové grafiky a interakce a v Institutu intermédií, o která lze předpokládat mezi studenty a zejména studentkami velký zájem.”

Ke spolupráci se vyjádřila také ředitelka Gymnázia Zikmunda Wintra PhDr. Zdeňka Voráčková: „Naše gymnázium připravuje studenty především ke studiu na vysoké škole a je v tom mimořádně úspěšné. Zejména o studium na osmileté větvi je nesmírný zájem, stále věříme, že se nám podaří získat povolení otevřít další třídu. Naši studenti vyhrávají v tuzemských i mezinárodních soutěžích. Dlouhodobě spolupracujeme s několika fakultami, ale spolupráce s Fakultou elektrotechnickou je nejrozsáhlejší, proto jsme se ucházeli o titul fakultní škola.“

Jedním z kritérií získání statutu fakultní školy je také úspěšnost žáků školy v předmětových soutěžích z přírodovědných a technických oborů a v přijetí absolventů školy ke studiu na vysokých školách technického typu. To okomentoval Ing. Kamil Březina, který na Gymnáziu Zikmunda Wintra učí chemii a pravidelně se účastní Podzimní školy pro středoškolské učitele, pořádané katedrou fyziky: „Jsem velice rád, že se nám podařilo stát se fakultní školou. Pravidelně se účastním akcí na Fakultě elektrotechnické, protože mi dávají možnost udržovat si stálý přehled o aktuálních poznatcích v mém oboru, který pak mohou předat svým žákům.“

Podrobnosti o podmínkách udělení statutu fakultní školy Fakulty elektrotechnické jsou k dispozici na stránce: https://www.fel.cvut.cz/cz/prestudent/fakultni-skoly-statut.html.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Libuše Petržílková
E-mail: 
libuse.petrzilkova@fel.cvut.cz
Telefon: 
224 355 620