Datum zveřejnění: 
16. 2. 2017
Dne 17. února 2017 otevře Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) zájemcům o studium své výukové prostory a špičkové laboratoře. V 11.00 hodin bude akce zahájena prezentací o studiu na FBMI ve vestibulu fakulty (nám. Sítná 3105, Kladno), kde jednotlivé studijní obory představí studenti a podělí se o své vlastní zkušenosti se studiem.

Poté, podle hesla „škola hrou“, si zájemci mohou tak trochu vyzkoušet, jak se na FBMI studuje, včetně získávání „zápočtů“. Na Den otevřených dveří byly připraveny speciální úkoly v učebnách a laboratořích, za které mohou studenti získat zápočty. Tyto zápočty budou zapisovány zájemcům do takzvaného Indexu prenatálního studenta FBMI ČVUT a na konci za své úsilí získají všichni malý dárek. 

Zájemci se mohou při zdolávání úkolů ponořit do tajů robotiky, seznámit se s Laboratoří jednotky intenzivní péče a s velmi sofistikovaným umělým pacientem, uvidí například laboratoře optiky. V druhé budově fakulty, kam je zdarma převeze autobus, si mohou prohlédnout fakultní záchranku včetně přístrojového vybavení, specializovanou učebnu fyzioterapie nebo nově otevřenou Laboratoř biochemie a klinické biochemie, která bude sloužit zejména budoucím zdravotním laborantům.

„Touto hravou formou chceme potenciálním studentům představit možnosti našeho přístrojového vybavení a ukázat, jak zajímavé je studium na naší fakultě,“ dodává Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D., proděkan pro studium a pedagogickou činnost.

Více o akci, studijních programech a Fakultě biomedicínského inženýrství naleznete na stránkách http://fbmi.cvut.cz

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Ida Skopalová
E-mail: 
skopalova@fbmi.cvut.cz
Telefon: 
+420 224 355 053
Pracoviště: 
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze