Datum zveřejnění: 
8. 2. 2017
Speciálně pro studentky středních škol je na pátek 10. února připravena akce Staň se na den vědkyní, s podtitulem „Hledání Higgsova bosonu z rozpadu Z0 na experimentu ATLAS na LHC“. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) ČVUT v Praze se tak připojuje k mezinárodnímu projektu, organizovanému ve spolupráci s Mezinárodní skupinou pro popularizaci částicové fyziky IPPOG, Evropskou fyzikální společností EPS a CERNem u příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě (12. 2.).

V pátek se experimentu zúčastní studentky na dalších světových univerzitách, konkrétně na francouzské Univerzity Paris Diderot, italské University of Calabria a na španělské Universitat Autònoma de Barcelona. Studentky na ČVUT s nimi budou mít na závěr společnou telekonferenci, během níž prodiskutují výsledky experimentu a budou moci klást dotazy kolegyním z CERNu.

Proč se k vědeckému experimentu „jenom pro ženy“ připojila i Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská? „Chceme dát jasně najevo, že ženy do vědy patří a jsme rádi, že jich u nás mnoho studuje a pracuje. Jsem si vědom, že ve společnosti přetrvávají neodůvodněné předsudky a stereotypy a doufám, že podobnými akcemi povzbudíme a podpoříme další dívky v zájmu o fyziku. Na naší fakultě je čeká jednak kvalitní výuka, a pokud by se v budoucnu chtěly věnovat vědě, máme zde opravdu dobré zázemí,“ uvedl organizátor akce Mgr. Jaroslav Bielčik, PhD., z katedry fyziky FJFI a dodal: „Za příkladný úspěch naší studentky považuji např. Elsevier Best Poster Award, kterou na konferenci EPS-HEP ve Vídni získala Jana Fodorová. Na posteru shrnula výsledky své diplomové práce týkající se  výzkumu Půvabných mezonů v experimentu STAR probíhajícím v Brookhavenské národní laboratoři USA.“

Účastnice experimentu celým dnem provedou ženy - vědkyně, které na FJFI přednášejí a vědě se věnují, a také stávající studentky fakulty. Bude prostor pobavit se nejen o vědě, ale i o podmínkách studia na FJFI. Fakulta je také aktivně zapojená do mentoringového programu pro středoškolačky. Jde o projekt Národního kontaktního centra-gender a věda při Sociologickém ústavu AV ČR. Cílem mentoringu je odstraňování stereotypního vnímání technických a přírodních věd jako „typicky“ mužských oborů. Mentoring pomáhá středoškolačkám zjistit, jak to na škole opravdu chodí. Díky tomu si mohou udělat lepší představu o nabídce jednotlivých oborů, o studijních možnostech a vidí pozitivní ženské vzory v „genderově netradičních“ oborech, za něž jsou jaderné a fyzikálně inženýrské považované.

Registrace účastnic proběhne od 8.30 do 9.30 hodin, program akce najdete zde: https://mc.casticova-fyzika.cz/program

„International Masterclasses" je mezinárodní projekt, který zajišťují vědci z přibližně 200 univerzit a laboratoří ve 40 zemích světa. Nabízí možnost pracovat bok po boku s vědci a získat představu, jak funguje moderní výzkum ve fyzice částic. Každý rok se ho zúčastní více než 10 000 studentů.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Pavlína Röslerová
E-mail: 
pavlina.roslerova@fjfi.cvut.cz
Telefon: 
+420 224 358 320