Datum zveřejnění: 
8. 2. 2017
Fakulta dopravní ČVUT v Praze pořádá v pátek 10. února 2017 svůj Den otevřených dveří. Během něho se budou moci zájemci o studium podrobně seznámit s unikátní projektově orientovanou výukou ve všech oborech, prohlédnout si laboratoře, ale hlavně si zalétat na leteckém simulátoru, řídit provoz na Dopravním sále nebo vyzkoušet své řidičské dovednosti na simulátoru kamionu. Den otevřených dveří se koná od 9.00 do 15.00 hod. v budovách fakulty, dopolední program na adrese Konviktská 20, Praha 1, a odpoledne na adrese Horská 3, Praha 2.

V průběhu dne nabídne fakulta uchazečům sérii přednášek k jednotlivým studijním oborům, informace o přijímacím řízení, formě a možnostech studia, příležitost pohovořit si se studenty i pedagogy, ale především návštěvu odborných pracovišť, jako jsou Dopravní sál, letecký a vozidlový simulátor a další.

„Doprava je multidisciplinární obor, se kterým se setkáváme každý den. Naším úkolem je soustředit se na fakt, abychom celý náš obor udržovali na špičkové technické úrovni, ale zároveň respektovali otázky udržitelnosti a interakci se životem ve městských konglomeracích. Doprava a její součásti mají lidem sloužit, nikoliv je omezovat. Posláním naší fakulty je vychovávat novou generaci nejen kvalitních, ale i zodpovědných inženýrů,“ říká děkan Fakulty dopravní ČVUT profesor Miroslav Svítek, prezident platformy pro řešení problematiky Chytrých měst Czech Smart Cities Clusteru. 

Program celého dne najdete na webových stránkách - https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/dny-otevrenych-dveri.html

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Petra Skolilová
E-mail: 
skolilova@fd.cvut.cz
Telefon: 
+420 777 826 652