Datum zveřejnění: 
7. 2. 2017
Kladenská Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze otevře 9. února 2017 od 13.00 hodin slavnostně nově vybudovanou Laboratoř biochemie a klinické biochemie za přítomnosti vedení fakulty. Svou účast přislíbil i primátor statutárního města Kladno Mgr. Milan Volf. Akce se koná v budově fakulty na adrese Sportovců 2311, Kladno.

V rámci projektu Rozšíření a zkvalitnění laboratoří katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva byla úspěšně dokončena nová Laboratoř biochemie a klinické biochemie pro studenty zdravotnických oborů, zejména bakalářského studijního oboru Zdravotní laborant. Laboratoř je vybavena špičkovými přístroji, například  osmometrem a výkonnými spektrofotometry, pro klinicko-biochemické analýzy biologického materiálu, mikroskopická vyšetření a v neposlední řadě poskytuje možnosti pro metody molekulární biologie a genetiky.

Studenti budou realizovat v této laboratoři praktickou výuku předmětu Klinická biochemie, kde si v pokročilých úlohách prohloubí dovednosti potřebné pro spektrofotometrická stanovení analytů, rozšíří své mikroskopické dovednosti a získají zkušenosti s automatickým analyzátorem. Prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., k tomu dodává: „Cílem výuky v této laboratoři je vychovat z našich studentů kvalitní odborníky, precizně vyškolené pro budoucí praxi v oboru zdravotní laborant, kterých je v současné době na trhu práce nedostatek.“

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Ida Skopalová
E-mail: 
skopalova@fbmi.cvut.cz
Telefon: 
+420 224 355 053