Datum zveřejnění: 
25. 1. 2017
Ve středu 1. února 2017 pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT (FJFI) Den otevřených dveří. Od 9.00 do 15.00 hodin fakulta uchazečům o studium představí svých deset kateder. „Dveře budou otevřeny“ ve všech budovách FJFI v Praze i na detašovaném pracovišti v Děčíně. Kromě zajímavých přednášek jsou připraveny interaktivní expozice, prohlídky jednotlivých pracovišť včetně exkurze fúzního reaktoru GOLEM a školního jaderného reaktoru VR-1 Vrabec.

Nejvíce infostánků, motivačních přednášek a exkurzí bude na zájemce v uvedeném čase čekat v budově fakulty na adrese Břehová 7, Praha 1. Zde také účastníci ve 12.30 hodin vyslechnou hlavní informační přednášku o přijímacím řízení, o  možnostech studia na fakultě, nabídce studia v zahraničí, o uplatnění absolventů v praxi apod. Exkurze a prohlídky pracovišť budou po celý den probíhat i v dalších budovách fakulty na níže uvedených adresách:

  • Trojanova 13, Praha 2 (katedra matematiky, katedra inženýrství a pevných látek, katedra fyzikální elektroniky, katedra materiálů)
  • V Holešovičkách 2, Praha 8 (katedra fyzikální elektroniky)
  • na detašovaném pracovišti v Děčíně, Pohraniční 1

Porušená konstrukce velkorypadla či lopatky parní turbíny

Účastníci Dne otevřených dveří by si neměli nechat ujít jedinečnou možnost vidět reaktory, fúzní (tokamak GOLEM) a jaderný (školní reaktor VR-1 Vrabec). Bude možné nahlédnout do laserových, počítačových a elektronických laboratoří FJFI. V metalografické laboratoři bude možné připravit a analyzovat vzorky konstrukčních materiálů, k vidění bude ukázka konstrukcí porušených lomem (velkorypadlo a lopatka parní turbíny). Zájemci o matematiku budou mít unikátní příležitost prohlédnout si počítačové systémy pro vysoce výkonné počítání.

Jízda do mikrosvěta

Pro zájemce jsou připraveny zajímavé přednášky, jako např.:

Jízda do mikrosvěta, Neviditelný zachránce - ionizující záření v medicíně, Radioaktivita v přírodě či Počítačové zabezpečení fyzikálního experimentu COMPASS v CERN.

Podrobné informace o programu Dne otevřených dveří najdete zde.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Pavlína Röslerová
E-mail: 
pavlina.roslerova@fjfi.cvut.cz
Telefon: 
+420 224 358 320