Datum zveřejnění: 
17. 1. 2017
Dnes zahajuje České vysoké učení technické v Praze oslavy 310 let od vydání císařského reskriptu, kterým 18. ledna 1707 Josef I. jednoznačně podpořil vznik inženýrské výuky. Až do září letošního roku proběhne řada kulturních, přednáškových, ale i odborných akcí, během nichž bude představena minulost i další směřování nejstarší české technické univerzity.

Na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT dne 17. ledna, pořádaném od 10.00 hodin v Betlémské kapli, obdrží architekt profesor Miroslav Šik čestný doktorát ČVUT. Miroslav Šik patří mezi nejrespektovanější postavy současné mezinárodní architektonické scény. Architekt českého původu, syn významného českého ekonoma, v roce 1968 emigroval s rodiči do Švýcarska, kde žije a pracuje dodnes. Na počátku osmdesátých let založil v Zürichu vlastní architektonickou kancelář. Koncem osmdesátých let zformuloval vlastní teorii tzv. analogické architektury, vycházející z lokálního kontextu, v souladu se svým okolím, bez vnějších efektů, z běžných materiálů a snažící se propojit staré s novým. Tato teorie mu získala postupně velký ohlas i respekt a přinesla celosvětové uznání. V letech 1990 až 1992 vyučoval na Fakultě architektury ČVUT a ovlivnil jednu generaci mladých českých architektů. „Mezinárodní respekt a ohlas díla profesora Miroslava Šika v oblasti architektury a jeho dlouhotrvající a přátelské kontakty na ČVUT přispívají k internacionalizaci naší univerzity a jsou zárukou, že čestný doktorát ČVUT bude ve správných rukou,“ uvedl prof. Ladislav Lábus, děkan Fakulty architektury ČVUT.     

Téhož dne v 19.30 hodin se ve Dvořákově síni Rudolfina odehraje Novoroční koncert ČVUT. Na něm pod taktovkou Ondreje Lenárda vystoupí Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Kühnův smíšený sbor se sólisty Barborou Poláškovou, Jiřím Sulženkem, Janou Šrejmou Kačírkovou, Jaroslavem Březinou a doc. Jaroslavem Tůmou. Celý večer se ponese v duchu skladeb Antonína Dvořáka.

Zájemce o historii potěší výstava historického fondu Národní technické knihovny, která se uskuteční od 6. února do 25. května. Na její návštěvníky čeká představení knih a dokumentů, souvisejících s historií ČVUT.    

Z kulturních akcí je plánován XI. reprezentační ples ČVUT na pražském Žofíně dne 18. února od 19.00 hodin a 1. března Jarní koncert ČVUT v Betlémské kapli. Na něm vystoupí Filharmonie Hradec Králové s dirigentem Andreasem Sebastianem Weiserem. Hostem koncertu bude německá mezzosopranistka Anna Haase.

Dne 11. dubna bude veřejnosti představena nově postavená budova ČVUT – CIIRC v ulici Jugoslávských partyzánů. V dopoledních hodinách bude přístupná registrovaným středním školám, pro které budou připraveny ukázky vědecko-výzkumných aktivit jednotlivých fakult ČVUT. V odpoledních hodinách pak bude otevřena i pro širokou veřejnost. Zájemcům bude umožněno nahlédnout do unikátních výukových prostor a špičkových laboratoří. Ve 20.00 hodin začne technologicky-umělecký program: videomapping pod vedením divadelní režisérky Viktorie Čermákové a představení s roboty.     

Dubnové akce uzavře dne 27. dubna galavečer s významnými absolventy a zástupci průmyslu pořádaný v Respiriu budovy ČVUT – CIIRC. Premiéru bude mít snímek „310 let lví síly“ režisérky Veroniky Kastlové s animacemi Pavla Koutského.

Zaměstnance a studenty čeká 13. června Zahradní slavnost ve Valdštejnské zahradě. Zahraje zde Akademický orchestr ČVUT pod vedením dirigenta Jana Šrámka. Akce se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha.

Ve dnech 18. až 23. června pořádá České vysoké učení technické v Praze spolu s Českou zemědělskou univerzitou a Českou asociací univerzitního sportu České akademické hry. Jejich slavnostní zahájení je plánováno na 19. června od 19.00 hodin v Betlémské kapli. Na pražských hřištích se akademici utkají v celkem 24 sportech.

Pro studenty a širokou veřejnost je připraven přednáškový cyklus Návraty na ČVUT. Ten přivede v průběhu března až května na akademickou půdu zajímavé osobnosti a absolventy ČVUT, kteří odkryjí inspirativní životní příběhy. Mezi jeho hosty bude Tamar Newberger – manželka amerického velvyslance Andrewa Schapira a IT specialistka, Libor Mertl –  generální ředitel a zakladatel společnosti ComAp, Ivan Pilný – člen Inženýrské akademie a první ředitel společnosti Microsoft v České republice, a první dáma české architektury Eva Jiřičná.

V rámci Festivalu vědy, který se uskuteční 6. září na Vítězném náměstí v Dejvicích, představí ČVUT také svoji unikátní expozici Technika pro zdraví. Návštěvníky čekají ukázky zdravotnické techniky a vědecko-výzkumných projektů řešených na ČVUT s tématikou zdraví. Cílem akce je posílit zdravotní gramotnost u široké veřejnosti.   

Rektor ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka k  bohatému programu oslav říká: „Tři sta deset let od vydání císařského reskriptu, kterým Josef I. ustanovil 18. ledna 1707 českou technickou vysokoškolskou výuku, si připomínáme opravdu s velkou radostí. Oslavy nemají být jen formální záležitostí, chceme, aby byly pro všechny přínosem, připomněly veřejnosti historii ČVUT s vynikajícími výsledky našich odborníků i absolventů a seznámily zájemce s naší současností i s plány dalšího rozvoje.“

Podrobnosti a harmonogram oslav najdete na stránkách: www.cvut.cz/310

Partnery oslav jsou:

ČESKÁ TELEVIZE, generální mediální partner

ČESKÝ ROZHLAS, hlavní mediální partner

MENSA ČR

ELTODO

PANASONIC

NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV

Záštitu nad oslavami poskytli:

  • předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • primátorka hl. m. Praha Adriana Krnáčová
  • starosta Prahy 6 Ondřej Kolář
  • Dopravní podnik hlavního města Prahy 

 

 

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Andrea Vondráková
E-mail: 
andrea.vondrakova@cvut.cz
Telefon: 
224 353 423