Datum zveřejnění: 
12. 1. 2017
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) pořádá ve středu 18. ledna 2017 od 10.00 hodin akci Den lékařským fyzikem. Středoškolákům na něm přiblíží unikátní studijní obor Radiologická fyzika, kombinující fyziku a medicínu. Aplikace ionizujícího záření nacházejí v posledních letech vysoké uplatnění především v průmyslu a medicíně.

Myslíte si, že fyzik a práce v nemocnici je nesmysl? Nechte se přesvědčit o opaku na FJFI ČVUT (Břehová 7, Praha 1), kde na katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ) lze prožít den jako radiologický fyzik. Zjistíte, že v nemocnicích nejsou „jen“ lékaři a sestry. Zcela nepostradatelným členem jejich týmu musí být mj. právě radiologický fyzik. U nás i ve světě přibývají specializovaná léčebná centra využívající ionizační záření. V nich je zapotřebí stále více specialistů, kteří se starají o rentgeny, klinické urychlovače a o další vybavení. Tedy odborníků, kteří zajistí radiační ochranu a v neposlední řadě naplánují léčbu pacientů. KDAIZ jako jediná katedra v ČR nabízí uchazečům atraktivní, rychle se rozvíjející obor Radiologická fyzika. Právě jeho absolventům se otvírá cesta do světa medicíny. „Radiologický fyzik je úžasné povolání, které spojuje jadernou fyziku a medicínu, teorii a praxi. Na rozdíl od jiných jaderných oborů můžete i jako fyzik přímo zachraňovat lidské životy. Kromě práce v nemocnici mají absolventi řadu dalších možností uplatnění – ve vědě, komerční sféře nebo ve státní správě,“ říká organizátorka akce Ing. Tereza Hanušová, klinický radiologický fyzik v Thomayerově nemocnici v Praze a vědecko-výzkumný a pedagogický pracovník na FJFI ČVUT v Praze.

Bude možné „projet“ CéTéčkem

Den lékařským fyzikem začne na FJFI seznámením s oborem Radiologická fyzika a představením jeho dvou odvětví – nukleární medicíny a radioterapie. Následovat budou praktická cvičení. Při nich si účastníci vyzkouší práci s radionuklidovým ozařovačem, se zubním rentgenem, budou moci cvičně sestavit plán léčby zářením. Program zakončí exkurze do klinické praxe. Na výběr jsou oddělení nukleární medicíny, radioterapie nebo radiodiagnostiky ve špičkových nemocnicích v Praze. Např. ve Fakultní nemocnici v Motole bude možné „projet“ v pozici pacienta tzv. CéTéčkem (samozřejmě bez ozáření).

Akce je určená především pro studenty vyšších ročníků středních škol, ale vítáni jsou i mladší. Podrobné informace o registraci na Den lékařským fyzikem najdete zde.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Tereza Hanušová
E-mail: 
tereza.hanusova@fjfi.cvut.cz
Telefon: 
224 358 364
Pracoviště: 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT