Datum zveřejnění: 
25. 11. 2016
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze pořádá pro uchazeče o studium dne 29. listopadu 2016 od 9.00 do 15. hodin Den otevřených dveří. Fakulta se bude prezentovat především v hlavní budově fakulty na adrese Břehová 7, Praha 1. Navštívit bude možné také jednotlivé katedry sídlící v dalších budovách fakulty, a to V Holešovičkách 2, Praha 8, a Trojanova 13, Praha 2.

Během dne budou mít zájemci o studium příležitost ptát se studentů fakulty i pedagogů na různé aspekty studia, obtížnost zvládnutí, zjistit možnosti praxe a stáží během studia a uplatněni po absolvování.

V budově v Břehové ulici u interaktivních expozic budou připraveni odpovídat na dotazy zástupci jednotlivých oborů a ve 12.30 hod. na informativní přednášce o studiu a přijímacím řízení dostanou zájemci o studium kompletní informace.

Středoškoláci mohou navštívit unikátní laboratoře a  špičková pracoviště fakulty. Po registrování budou moci vstoupit k jadernému školnímu reaktoru VR1, exkurze jsou plánovány k fúznímu reaktoru - tokamaku Golem, do chemických laboratoří, na fraktografické pracoviště a k mnoha dalším. Pro zvídavé jsou připraveny minipřednášky o některých současných tématech výzkumu.

"Zjistíte, že Jaderka není jen o jádru,“ říká absolventka Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze Ing. Šárka Salačová. „Bavila mne matematika i fyzika a na Dni otevřených dveří na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT jsem se dozvěděla, co konkrétního bych mohla studovat."

Po skončení Dne otevřených dveří, v 16.30 hodin, je pro zájemce připravena lekce přípravného kurzu matematiky a fyziky pro studium na vysokých školách. Více informací ke kurzu je k dispozici na https://www.fjfi.cvut.cz/cz/uchazeci/pripravny-kurz.

Více informací najdete na webových stránkách www.fjfi.cvut.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Eva Prostějovská
E-mail: 
eva.prostejovska@fjfi.cvut.cz
Telefon: 
224 358 320
Pracoviště: 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT