Datum zveřejnění: 
6. 10. 2016
V pátek 7. října 2016 se uskuteční VI. ročník vědecké konference ASPECTS OF WORK OF HELPING PROFESIONS (AWHP), „Zdravotnické a humanitární aspekty řešení krizových situací“, v Lékařském domě v Praze (Sokolská 490/2, Praha 2). Konferenci pořádá Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze a Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Hlavními tématy konference pořádané ČVUT je krizové řízení a ochrana obyvatelstva v oblasti krizových situací spojených s řešením rozsáhlých zdravotnických a humanitárních problémů, dále pak analýza metod, forem a postupů státních i nestátních organizací vhodné pro zvládání těchto situací doma i v zahraničí a problematika sil, prostředků a materiálního vybavení, které jsou vhodné pro domácí i zahraniční humanitární, či zdravotní použití.

„V dnešní době jsou tato témata velmi naléhavá, a proto považujeme konferenci AWHP s širokým zastoupením odborníků za vysoce přínosnou,“ sdělil prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc., přední odborník v oblasti krizového řízení.

Účastníci konference mohou navštívit Pracovní den Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Účast přislíbili brigádní generál MUDr. Z. Bubeník (ředitel Agentury vojenského zdravotnictví), pplk. MUDr. A. Rybka (Vojenský zdravotní ústav Agentury vojenského zdravotnictví), P. Gruber (ředitel organizace Lékaři bez hranic), Ing V. Halaška, Mgr. Z. Wojkovski (organizace ADRA) a řada dalších odborníků.

Podrobnější informace najdete na www.crbs.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D.
E-mail: 
ralbovska@fbmi.cvut.cz
Telefon: 
224 355 043