Datum zveřejnění: 
9. 9. 2016
Rektor Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., podepsal spolu s ředitelem Gymnázia Opatov RNDr. Janem Peřinou dne 9. září 2016 Memorandum o spolupráci. Gymnázium Opatov je domovem unikátního zařízení pro výuku částicové fyziky – mlžné komory, které vzniklo v rámci projektu vyučujícího chemie Mgr. Jana Bauera a tehdejších středoškolských studentů Ondřeje Zbytka a Ondřeje Svobody.

Obě instituce v Memorandu vyjadřují zájem spolupracovat na odborných otázkách v souvislosti se vzděláváním žáků i studentů a rozšiřováním odborných znalostí pedagogů Gymnázia Opatov, ale i akademických pracovníků ČVUT.

V rámci společných aktivit budou porovnávány metody výuky na těchto vzdělávacích institucích, rozvíjet se bude rovněž další vzdělávání středoškolských učitelů a plánována je i spolupráce na projektech a studentských pracích v rámci středoškolské odborné činnosti. Gymnázium Opatov tak získá na ČVUT odborníky a mentory pro projekty svých studentů.

Ředitel Gymnázia Opatov RNDr. Jan Peřina k podpisu uvedl: „Memorandum o spolupráci mezi ČVUT a naší školou považujeme za prestižní záležitost. Znamená pro nás další zvýšení kreditu školy a tím i možný nárůst kvalitních uchazečů o studium technických oborů.“ 

Mlžná komora je přístroj zobrazující běžně neviditelnou radioaktivitu sloužící jak pro demonstraci přírodních jevů, tak pro studijní i výzkumné účely. Právě tento středoškolský projekt stavby první české mlžné komory rektora ČVUT v Praze profesora Petra Konvalinku velmi zaujal. „Jsem potěšen, že oba středoškoláci jsou nyní našimi studenty Fakulty elektrotechnické a díky rozšířené spolupráci mezi oběma školami získá ČVUT přístup k  mlžné komoře, jak pro akademické pracovníky, tak především pro naše vysokoškolské studenty,“ řekl profesor Konvalinka.

Před podpisem Memoranda si rektor ČVUT mlžnou komoru prohlédl a diskutoval se studenty spolupráci s Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN). V případě úspěšné realizace spolupráce na základě uzavřeného Memoranda se Gymnázium Opatov stane partnerskou školou ČVUT.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.
E-mail: 
petr.konvalinka@cvut.cz
Telefon: 
224 353 486