Datum zveřejnění: 
13. 7. 2016
Nejstarší česká technická vysoká škola přechází na nový jednotný vizuální styl. Vzešel z vyzvané soutěže, kterou České vysoké učení technické v Praze vyhlásilo v roce 2015. Nový jednotný vizuální styl reprezentuje současným grafickým návrhem dlouhou a významnou tradici ČVUT i jeho progresivní zaměření ve všech svých oborech. Jeho základem je tradiční znak instituce – lev vycházející z erbu Benedikta Rejta a písmo Technika, vytvořené speciálně pro potřeby univerzity.

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČVUT V PRAZE – GRAFICKÝ VIZUÁLNÍ STYL-II“, kterou pro ČVUT organizovala Fakulta architektury ČVUT v Praze, bylo osloveno šest zájemců z předchozího zrušeného zadávacího řízení. Vyzváni byli: doc. MgA. Kristina Fišerová, HEYDUK, MUSIL & STRNAD, s.r.o., Helena Jiskrová, MgA. Petr Krejzek, Side2 s.r.o. a MgA. Věra Marešová.

Předložené návrhy hodnotila odborná porota ve složení: prof. ak. mal. Rostislav Vaněk, doc. ak. mal. Otakar Karlas, doc. ak. mal. Karel Haloun, prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, Ing. arch. Kateřina Koňata Dolejšová, Ing. Alan Záruba M.A. a prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. Hodnotícími kritérii pro výběr nejvhodnějšího návrhu byly celková nabídková cena a kvalita předloženého návrhu. Návrhy odevzdaly: MgA. Věra Marešová, Side2 s.r.o., Helena Jiskrová a doc. MgA. Kristina Fišerová.

Celkové pořadí návrhů podle zvoleného způsobu hodnocení:

1. doc. MgA. Kristina Fišerová

2. Side2 s.r.o.

3. Helena Jiskrová

4. MgA. Věra Marešová 

Odborná porota se k vítěznému návrhu vyjádřila takto:Autorka pochopila zadání, předložené návrhy doc. Fišerové jsou pro komisi nejpřesvědčivější, úpravy grafického znaku směřují ku prospěchu vizuálního stylu. Typografická kompozice znaku a písma je výtvarně kvalitní a opticky příznivá. Respektování modré barvy instituce jako základní barvy je pro vizuální styl nejvhodnější. Autorka předložila originální autorské písmo, které svým humanistickým charakterem podtrhuje význam instituce, výhodou je i to, že licence k užití písma pro celý vizuální styl je již zahrnuta v nabídkové ceně. Rozsáhlý program návrhů různých aplikací vizuálního stylu je velkou předností, je zde ještě prostor pro ujasnění principů kompoziční stavby jednotlivých aplikací vizuálního stylu.“

Novým vizuálním stylem získává ČVUT nově vlastní písmo – font Technika – toto písmo, jehož autorem je Roman Černohous, bylo vytvořeno výhradně pro potřebu univerzity, je autorsky a licenčně vázané pro ČVUT. Písmo hraje dominantní roli v celém vizuálním stylu, s každým nápisem ponese ČVUT svou identitu. „Při tvorbě nového loga bylo cílem zachovat vše dobré, čím se ČVUT v minulosti prezentovalo, málokterá škola má takovou historii jako ČVUT v Praze, proto jsem se rozhodla, že se neuchýlím k lákavé a svým způsobem snadnější variantě vytvořit zcela odlišné logo od stávajícího, ale přistoupila jsem k práci s určitou pokorou k tradici. Například lev - znak vycházející z erbu Benedikta Rejta je pro tuto univerzitu příznačný, výborně funguje, je málo těch, kteří by nechtěli být součástí lví smečky ČVUT. Nechtěla jsem lva ve svém soutěžním návrhu vyhubit nebo udělat žertovnou parodii, ale naopak, zvýšit jeho majestátnost – dostal modernější ráz, je tvarově sjednocen a všechny detaily jsou sladěny. Lev se začal víc dívat, zakončení ocasu je mohutnější, zpevnil se tvar tlap. Hlavně však lev získal výrazné oko, takže se konečně dívá oproti původní verzi, která působila spíše dojmem, že má klapky na očích. Symbol lva má kromě plné verze také samostatně nakreslenou verzi konturovou. Nejedná se pouze o mechanické přehození plné verze lva do kontur, ale o svébytné grafické dílo, samostatně nakreslené,“ říká doc. Kristina Fišerová.

Nový grafický vizuální styl ČVUT vstupuje v užití dne 13. července 2016 a zavádí jej příkaz rektora.   

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Andrea Vondráková
E-mail: 
andrea.vondrakova@cvut.cz
Telefon: 
224 35 3423