Datum zveřejnění: 
13. 6. 2016
V pražském kině Lucerna vyhlášeny výsledky ceny Gratias Tibi, kterou uděluje společnost Člověk v tísni. V kategorii středních škol zvítězil projekt Zachraňme tmu!, který vede Pavla Hudcová, studentka programu Elektronika a komunikace Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.

Pavla Hudcová vede skupinu studentů z Ondřejova, jejichž projekt Zachraňme tmu! Si dává za cíl upozornit na problematiku světelného znečištění noční oblohy. To přináší rizika nejen pro lidi, ale také pro živočichy a rostliny. Během prvních projektů týmu, které probíhaly pod patronací Think big od Nadace O2 a v rámci programu Nadace Vodafone, proběhlo mapování situace světelného znečištění ve vybraných oblastech České republiky. 

Studenti sesbírali všechny dostupné informace z různých světových výzkumů o dopadech světelného znečištění a vytvořili videa a výukové materiály, které slouží k možnosti informovat veřejnost o této aktuální problematice.

Autorka projektu k nápadu upozornit na světelné znečištění říká: “Rádi bychom upozornili na to, že se znečištění týká nejenom České republiky, ale celé Evropy. Naším cílem je seznámit veřejnost i děti s tím, jak kritická celá situace je a jaké jsou možnosti jejího řešení“

Porotu - Gratias Tibi zaujal projekt Pavly Hudcové natolik, že byl oceněný prvním místem.

Podrobné informace o projektu Zachraňme tmu! naleznete na stránkách http://www.gratiastibi.cz/cs/nominovane-projekty/zachranme-tmu

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Libuše Petržílková
E-mail: 
libuse.petrzilkova@fel.cvut.cz
Telefon: 
224 355 620