Datum zveřejnění: 
10. 6. 2016
IS VaVaI představuje kompletní, nepřetržitě aktualizovaný obraz české vědy. Je uznávaný a používaný i mezinárodně. Obsahuje zejména kompletní údaje o čerpání veřejné podpory na vědu, výzkum a inovace (jedná se o cca 30 mld. Kč za rok) i výsledky, kterých bylo za pomoci této podpory dosaženo.

Konsorcium ČVUT v Praze a InfoScience Praha je partnerstvím přední technické univerzity a specializované firmy s mezinárodním renomé v oblasti sběru a zpracování dat vědy a výzkumu. Toto konsorcium přes deset let poskytovalo služby IS VaVaI pro Úřad vlády ČR v ustálené cenové úrovni. Vždy jsme deklarovali ochotu v tomto vzájemně výhodném smluvním vztahu pokračovat a dále poskytovat služby za stávajících podmínek včetně ceny. Z těchto předpokladů vycházela i naše nabídka překlenovacího tříměsíčního zajištění provozu IS VaVaI. Cílem bylo zajistit časový prostor pro nalezení vhodného řešení. Tato vstřícná nabídka bohužel nebyla Úřadem vlády ČR akceptována. Bohužel tak nastala situace, kdy bez platné smlouvy nebylo možné informační systém obsahující osobní údaje provozovat. K datu ukončení platné smlouvy (31. 5. 2016) jsme museli chod IS VaVaI ukončit. Uvedený stav nás mrzí, nebyla však jiná možnost.

Má-li stát reprezentovaný Úřadem vlády zájem o širší rozsah služeb, převod práv duševního vlastnictví a s informačním systémem spojených znalostí, je to určitě možné. Dojednání takto rozsáhlé záležitosti však vyžaduje více času, než kolik na to Sekce VaVaI Úřadu vlády ČR vyhradila. První jednání v příslušném jednacím řízení nám bylo stanoveno až do letošního května, tedy necelý měsíc před koncem platné smlouvy.

Poskytovali jsme bezproblémové služby IS VaVaI dvanáct let a máme zájem o pokračování seriózní spolupráce. Informační systém je možné uvést zpět do plného provozu během 24 hodin od podpisu smlouvy.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Marek Kalika
E-mail: 
marek.kalika@cvut.cz
Telefon: 
603 438 489
Jméno: 
Jan Dvořák
E-mail: 
jan.dvorak@infoscience.cz
Telefon: 
603 164 056