Datum zveřejnění: 
1. 6. 2016
České vysoké učení technické v Praze pořádá ve středu dne 8. června od 10.00 hodin již jubilejní, desáté, setkání a prezentaci prací studentů středních škol s názvem StreTech 2016. Akce se uskuteční na Fakultě strojní ČVUT (Technická 4, Praha 6).

Cílem akce je umožnit setkání a prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol na univerzitní půdě, dát možnost studentům prezentovat výsledky své odborné práce, seznámit se s prací jejich kolegů a kolegyň, prodiskutovat svá řešení. Úspěšně již proběhlo devět ročníků (v letech 2007 až 2015) tohoto setkání zástupců řady významných středních škol z celé republiky.

Práce na StreTech 2016 mohou být individuální nebo kolektivní a mohou být prezentovány buď formou posteru, nebo modelu, případně prezentací na notebooku.   K prezentaci je vhodný i některý z výsledků středoškolské výuky a témata pro StreTech nejsou nijak omezená.

Přihlášení a výběr prací je ponechán na uvážení vedení středních škol. Mohou to být práce jak studentů maturitního ročníku, tak i nižších ročníků. Každému je vytvořen na setkání prostor, ve kterém se může představit, přiblížit svůj exponát a zodpovědět dotazy návštěvníkům své expozice. Z témat příspěvků prezentovaných na StreTech je tradičně sestaven sborník na CD, který obdrží jak prezentující studenti, tak jejich střední škola. Pro širokou veřejnost jsou jak sborník z letošního, tak i z předcházejících ročníků dostupné na webových stránkách akce.

Workshop proběhne v dopoledních hodinách stánkovou formou v budově Fakulty strojní ČVUT. Setkání je koncipováno jako otevřené a veřejnosti přístupné. Registrace účastníků prezentací probíhá od 8.30 hodin. Začátek prezentací je plánován na 10.00 hodin.

V současné době je přihlášeno 209 příspěvků od 357 autorů ze 101 škol, z oblasti elektrotechniky, elektroniky a informatiky, strojírenství, stavebnictví a architektury, biomedicíny, chemie, fyziky, ekonomie a společenských věd.

Více informací k akci najdete na http://www1.fs.cvut.cz/stretech

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Karel Vítek, CSc.
E-mail: 
karel.vitek@fs.cvut.cz
Telefon: 
224 352 520