Datum zveřejnění: 
31. 5. 2016
Ve dnech 19. až 24. června pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze (Břehová 7, Praha 1) pro středoškoláky Týden vědy na Jaderce. Určen je studentům, kteří se zajímají o fyziku, matematiku, chemii a informatiku a uvažují o tom, že by studovali vysokou školu s technickým nebo přírodovědným zaměřením.

„Program Týdne vědy na Jaderce bude sestaven z atraktivních přednášek, exkurzí, praktických činností na studentských miniprojektech a večerních doprovodných programů. Na závěr proběhne malá konference účastníků, na níž budou prezentovat své projekty,“ uvedl Ing. Vojtěch Svoboda, CSc., z katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. 

Z populárně naučných přednášek se středoškoláci například dozvědí, jak zjišťovat informace z digitální a klasické fotografie, jak probíhá termojaderná fúze, zda jde matematicky změřit sociální síly mezi lidmi, jak pomáhá ionizující záření v medicíně, jaké přínosy má jaderná energetika pro řešení energetického problému lidstva, co objevila Marie Curie, co je radiační chemie a radiochemie, k čemu jsou synchrotrony, a mnohá další zajímavá témata. 

V rámci exkurzí se účastníci Týdne vědy na Jaderce podívají do Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, Fyzikálního ústavu Akademie věd, Nemocnice Na Homolce, kde uvidí, jak funguje Leksellův gama nůž, dále se podívají na oddělení radioterapie Nemocnice Na Bulovce, na školní jaderný reaktor ČVUT VR-1 Vrabec, Tokamak Golem a COMPASS, zavítají do badatelského centra PALS, Protonového centra, Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd, Thomayerovy nemocnice, Hvězdárny Ondřejov a na další vědecká pracoviště.

Hlavní náplní Týdne vědy na Jaderce bude vypracování samostatného studentského miniprojektu na různá odborná témata, příprava příspěvku do sborníku a jeho prezentace na závěrečné studentské minikonferenci. „Zároveň si studenti mají možnost vyzkoušet vyhledávání a zpracování potřebných odborných informací, například na internetu nebo v literatuře,“ dodává Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.

Základní kolo přihlášek končí 3. června. Více informací najdete na http://tydenvedy.fjfi.cvut.cz/   

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
E-mail: 
svoboda@fjfi.cvut.cz
Telefon: 
224 358 361
Pracoviště: 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze