Datum zveřejnění: 
26. 2. 2016
Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze představí putovní výstavu Kouzlo starých map. Návštěvníci ji mohou shlédnout od 1. do 25. března 2016 v atriu fakulty. Vernisáž výstavy proběhne v úterý 1. března 2016 ve 14.00 hod. v atriu Fakulty stavební ČVUT (Thákurova 7, Praha 6).

Prezentováno je celkem sedm výjimečných mapových děl z mapových sbírek pěti institucí, návštěvníci si mohou prohlédnout mapy s vysvětlujícím popisem i dobovými souvislostmi, uvidí mapu řeky Moravy, mapu Ameriky z roku 1606, Atlas Velkého Kurfiřta a další. Výstavu na Fakultě stavební ČVUT doplní postery na téma „Využití starých map ve výzkumu na oboru geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT v Praze“.

Vernisáž nabídne krátkou přednášku Mgr. Zdeňka Stachoně, Ph.D., z Masarykovy univerzity v Brně, jež představí koncepci výstavy a její exponáty. V rámci vernisáže budou vystaveny vybrané ukázky české atlasové tvorby.

Putovní výstavu připravila Česká kartografická společnost spolu s Univerzitou Palackého v Olomouci, Masarykovou Univerzitou v Brně, Univerzitou Karlovou v Praze, Vlastivědným muzeem v Olomouci a Vědeckou knihovnou v Olomouci u příležitosti Mezinárodního roku mapy, vyhlášeného Mezinárodní kartografickou asociací ICA a Organizací spojených národů na období 2015 – 2016 .

Impuls pořídit pro vlastní sadu výstavních panelů a využít je k propagaci i osvětě vznikl na Katedře geomatiky, kde má výuka kartografie dlouholetou tradici v rámci studijního programu Geodézie a kartografie. Třetí sada panelů tak vznikla za podpory Fakulty stavební ČVUT v Praze a po ukončení výstavy na fakultě budou mapové panely putovat na střední školy, které o ni projevily zájem. Panely putovní výstavy je možné bezplatně zapůjčit, více na http://www.kouzlostarychmap.cz/panely.

Zástupce z řad středních škol, kteří mají o umístění výstavy zájem, rádi uvítáme a seznámíme s výstavou osobně v průběhu jejího konání na fakultě (tj. od 1. do 25. března) nebo v rámci vernisáže. Potvrzení o účasti na vernisáži dne 1. března od 14,00 hod. viz kontaktní osoba níže.

Více na http://www.kouzlostarychmap.cz/, http://www.fsv.cvut.cz/

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Marie Gallová
Pozice: 
PR a marketing
E-mail: 
marie.gallova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
224 357 944
Pracoviště: 
Fakulta stavební ČVUT v Praze