Datum zveřejnění: 
3. 2. 2016
Dne 5. února 2016 nabídne Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT zájemcům o studium i široké veřejnosti možnost seznámit se s její činností, prohlédnout si výukové prostory a špičkové biomedicínské laboratoře.

Lákavý program letos zahájí v 11 hod. děkan fakulty prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., po jehož úvodu bude následovat krátká prezentace jednotlivých studijních oborů, podmínek přijímacího řízení i možností studia v zahraničí, a to přímo studenty fakulty. Podle vzoru hesla „škola hrou“ bude možné vyzkoušet si, jak se na FBMI studuje včetně získávání zápočtů. Na den otevřených dveří byly vybrány speciální předměty, za které je možné zápočty získat. Tyto kredity budou zapisovány do tzv. Indexů prenatálního studenta FBMI ČVUT. 

Zájemci si vyzkouší robotickou ruku - ROBORUK, ovládanou svaly a vůlí, prohlédnou si například Laboratoř JIP a umělého pacienta, Laboratoř optiky a optometrie nebo experimenty z oblasti nanotechnologií. V nové budově Kasáren, ve které jsou umístěny zdravotnické obory a ochrany obyvatelstva se návštěvníci seznámí s Laboratoří anatomie či specializovanou učebnou pro výuku fyzioterapie. Zájemci poznají prakticky přístroje, které mají k dispozici záchranáři, aby si tak mohli představit jejich náročnou práci.

„Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT nabízí zajímavé studium ve špičkově vybavených laboratořích, které se podařilo vybudovat díky evropským dotacím. Vychovává absolventy, po kterých je v praxi velká poptávka a díky rychle rostoucímu tempu vývoje technologií a přístrojové techniky v oblasti zdravotnictví bude jejich potřeba neustále stoupat,“ dodává děkan fakulty prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. Více o studijních programech a Fakultě biomedicínského inženýrství naleznete na stránkách http://fbmi.cvut.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Ida Skopalová
E-mail: 
skopalova@fbmi.cvut.cz
Telefon: 
224 355 053