Datum zveřejnění: 
29. 1. 2016
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze pořádá dne 2. února 2016 od 9.00 hodin Den otevřených dveří pro uchazeče o studium. Hlavní prezentace fakulty a možností studia bude probíhat od 12.30 do 14.00 hodin na adrese Břehová 7, Praha 1. Po celý den od 9.00 do 15.00 hodin bude možné navštívit i jednotlivé katedry sídlící na adresách V Holešovičkách 2, Praha 8, Břehová 7, Praha 1 a Trojanova 13, Praha 2.

V rámci Dne otevřených dveří je pro zájemce o studium připraveno setkání se zástupci z jednotlivých oborů. Studenti se mohou přímo dotazovat studentů i pedagogů na různé aspekty studia, obtížnost a uplatnění po vystudování fakulty. Současně mohou zájemci navštívit unikátní laboratoře a špičková pracoviště fakulty, samozřejmě s ohledem na probíhající experimenty. Vidět tak mohou, např. jaderný reaktor Vrabec, fúzní tokamak Golem a mnoho dalších. Pro zvídavé jsou připraveny mini-přednášky o současných tématech, kterými se pracovníci na FJFI ČVUT zabývají. Podrobný program je dostupný na webových stránkách www.fjfi.cvut.cz. Přímo v hlavní budově fakulty v Břehové ulici jsou již tradičně prováděny oblíbené a zajímavé pokusy.

Od 16.30 hodin je navíc pro zájemce připravena lekce přípravného kurzu matematiky a fyziky pro studium na vysokých školách. Jednotlivé lekce trvají přibližně 70 až 90 minut a jsou pro všechny příchozí zdarma. Místem konání je Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (Břehová 7, Praha 1). A pokud se někdo o fyziku a matematiku (informatiku nebo chemii) zajímá více, doporučuje fakulta další velmi oblíbené akce, kterými jsou například Den na Jaderce (série exkurzí „šitá na míru“; http://dennajaderce.fjfi.cvut.cz), Týden vědy na Jaderce (v termínu 19. - 23. 6. 2016; http://tydenvedy.fjfi.cvut.cz/), Letní studentská konference TCN (30. 7. - 13. 8. 2016; http://tcn.fjfi.cvut.cz/) nebo vedení prací SOČ a populárně naučné přednášky na středních školách.

„Uchazeči o studium na naší fakultě se samozřejmě zajímají o podrobnější informace ohledně možností studia, stáží či uplatnění. Stále ale roste množství dotazů týkajících se možností zapojení se do výzkumné činnosti už během studia, možností stáží v partnerských firmách a především nabídky uplatnění. Svědčí to o zodpovědnějším přístupu k vlastnímu vzdělání. Díky tomu se studenti například nebojí studovat i náročnější obory,“ uvedl Ing. Libor Škoda z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. „Také oceňují rodinnou atmosféru a možnosti společenského a sportovního vyžití.“

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze se snaží vychovávat absolventy nejen pro vědecký svět, ale i pro komerční sféru tak, aby byli schopni samostatně vést týmy a řídit rozsáhlé projekty. „Na fakultě jsem se naučil kombinovat a přemýšlet nad věcmi jinak,“ říká Ing. Pavel Solný, vedoucí oddělení radiologické fyziky Fakultní nemocnice Motol. „Někdy to při studiu bylo opravdu náročné, ale byla to dobrá škola, abych se hned po absolvování mohl věnovat takto náročné profesi na vedoucím postu. Stálo to za to.“

Více informací najdete na http://www.fjfi.cvut.cz/

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Šárka Salačová
E-mail: 
sarka.vondrova@fjfi.cvut.cz
Telefon: 
224 358 320