Datum zveřejnění: 
21. 1. 2016
Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze pořádá v pátek 22. ledna Den otevřených dveří. Návštěvníci se seznámí se studijními obory, prohlédnou si studentské práce a navštíví prostory určené pro studium a výzkum. Den otevřených dveří se koná v dejvickém kampusu (Thákurova 7, Praha 6) od 9.30 do 15.00 hodin.

Program Dne otevřených dveří nabídne informace o přijímacím řízení, formě a možnostech studia. Návštěvníci se setkají s pedagogy a studenty fakulty, kteří osobně představí jednotlivé obory.

„Fakulta má špičkové vybavení, nabízí studentům kvalitní a příjemné zázemí.  Naše studenty vyučují akademičtí pracovníci, kteří jsou experty ve svém oboru a jsou mezinárodně uznávanými odborníky. V rámci Dne návštěvníkům zpřístupníme laboratoře, aby se každý mohl přesvědčit o kvalitě zázemí pro studium. Věříme, že čas investovaný do návštěvy fakulty bude pro každého cenným zdrojem informací pro klíčové rozhodování o profesní budoucnosti,“ uvádí děkanka fakulty profesorka Alena Kohoutková.

Návštěvníci si prohlédnou laboratoře Experimentálního centra, Výzkumnou laboratoř silničních staveb, Chemickou a mikrobiologickou laboratoř nebo Vodohospodářské experimentální centrum. V průběhu Dne bude otevřena modelovna v Ateliéru D, zpřístupněna kreslírna studijního programu Architektura a stavitelství, Pedologická laboratoř a sbírka, Laboratoř geodetických přístrojů či Demonstrační laboratoř TZB.

Na Dni otevřených dveří budou oceněni středoškoláci, studenti i zaměstnanci fakulty, kteří se umístili ve fotografické soutěži Tvýma Očima 2015 v některé z pěti soutěžních kategorií, více na http://tvymaocima.fsv.cvut.cz. Hodnotné ceny získají také ti, kteří se přímo na Dni otevřených dveří zúčastní akční soutěže Hala roku JUNIOR 2016, jejíž hlavní program, zatěžovací zkoušky modelů konstrukcí, začne ve 12.00 hod. v atriu fakulty. Celkem bude podrobeno zatěžovací zkoušce na 70 modelů. Více na http://halarokujunior.fsv.cvut.cz.

V prostorách fakulty budou současně k vidění dvě výstavy. První z nich s názvem „Studenti programu architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT a jejich hosté“ představí zejména práce studentů oceněné tzv. “Žlutou kartou“ za vynikající studentský projekt.

Druhou je putovní výstava „Kouzlo starých map“, která je organizována Kartografickou společností České republiky u příležitosti Mezinárodního roku mapy. Prezentováno je celkem sedm mapových exponátů z mapových sbírek pěti institucí. Sada zde vystavovaných panelů vznikla za podpory Fakulty stavební ČVUT v Praze, na níž má výuka kartografie dlouholetou tradici. Více na http://www.kouzlostarychmap.cz/.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Marie Gallová
E-mail: 
marie.gallova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
224 357 944