Datum zveřejnění: 
8. 1. 2016
Ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků bádání - to byl úkol tří projektů na podporu pre-seed aktivit na mimopražských pracovištích ČVUT, které vzniky díky dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekty byly součástí Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a jsou určeny na podporu využívání výsledků vědeckého výzkumu a vývoje.

Tým více než 100 pracovníků se podílel na celkem pětadvaceti individuálních aktivitách, u kterých byl následně posouzen jejich potenciál pro komerční využití tuzemskými i zahraničními firmami. Aktivity se týkaly oblastí materiálového výzkumu, bezpečnosti a obrany a konkurenceschopnosti ve strojírenství.

Projekt Materiálový výzkum pro InovaSEED (Poskytnutá dotace: 32 095 648 Kč) se věnoval oblastem technologií, jako jsou tvrdoměry či výkonové kondenzátory, strunová tenzometrie, fotoindukované výrobě nanomateriálů, zhodnocení vylepšených směsí cementových kompozitů, pokročilým metodám měření akustických vlastností stavebních materiálů. Rovněž byl ověřen komerční potenciál vysoce citlivé kamery pro zobrazování s rentgenovým a neutronovým zářením či proveditelnost univerzálního radiografického systému s vysokým kontrastem a nízkou dávkou ionizujícího záření. Z interního fondu Preseed pak byla podpořena aktivita Biologicky inspirovaný aktuátor umělého svalu.

V oblastech projektu Bezpečnost a obrana pro InovaSEED (Poskytnutá dotace: 33 184 952 Kč) byly pro komercionalizaci vybrány oblasti výpočetní algoritmy pro podporu rozhodování v oblasti bezpečnosti, systém pro monitorování psychofyziologického stavu člověka, diagnostika pomocí akustické a optické prepulsní inhibice, mobilní asistenční služba, integrovatelná bezpečnostní opěrka hlavy pro děti, samostatný sjezd s integrovanou deformační zónou či dalekohled s parabolickým pásem. Z interního fondu Preseed byly podpořeny aktivity Systém pro predikci únavových stavů u řidičů, Distribuovaná jednotka pro aktivně-pasivní monitoring datových sítí a RFID lokalizátor.

Systém pro rychlé hybridní prototypování středně velkých dílců z kovu, Laser tracker a průmyslové technologie pro výrobu plošných nanovlákenných materiálu Nanocent a Atomizer byly z projektu Konkurenceschopné strojírenství pro InovaSEED (Poskytnutá dotace: 41 845 348 Kč) vybrány jako aktivity s největším komerčním potencionálem. Z interního fondu Preseed byly podpořeny aktivity Vývoj senzorů pro rotační reometrii suspenzí a Radiačně indukovaná příprava nanostříbra.

Samotné uvedení výsledků výzkumu na trh se plánuje na roky 2016 až 2017.

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace pro období 2007 - 2013 ("OP VaVpI") je jedním z významných operačních programů, který přispívá k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost představuje OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky a cílových regionů v rámci cíle Konvergence.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Darja Elfmarková
E-mail: 
darja.elfmarkova@cvut.cz
Telefon: 
224 353 407