Datum zveřejnění: 
7. 1. 2016
Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze zve všechny zájemce o studium na svůj Den otevřených dveří. Ten se uskuteční ve středu 13. ledna od 9.00 do 16.00 hodin v Dejvicích (Kolejní 2a, Praha 6). Pedagogové i samotní studenti budou prezentovat především možnosti studia ekonomických programů s důrazem na oborový přesah a mezinárodní kontext.

„V rámci svých studijních programů nabízí Masarykův ústav vyšších studií ČVUT bakalářské, magisterské a doktorské programy, v nichž se skvěle doplňuje technika, ekonomie a manažerské dovednosti. Naši absolventi tak mají na trhu práce přidanou hodnotu a nemají problém s uplatněním na trhu práce,“ říká doc. Lenka Švecová, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií.

Masarykův ústav zároveň v rámci celoživotního vzdělávání nabízí pestrou škálu kurzů - od jazykových - zahrnující kromě angličtiny také němčinu, francouzštinu, ruštinu, španělštinu, čínštinu a kurzy češtiny jako cizího jazyka, dále kurzy nabízející rozšiřující studium angličtiny a doplňující metodiku cizího jazyka pro učitele, přes rozmanité kurzy koučinku, až po univerzitu třetího věku pro seniory aj.

Program dne otevřených dveří startuje v 9.00 hodin přednáškou předmětu Financování podniku. Následovat budou prohlídky prostor ústavu a prezentace nabídky studia. Dozvíte se i o možnostech zahraničních výjezdů, stáží a jazykového vzdělávání v průběhu studia.

Více informací najde na: http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/dny-otevrenych-dveri/

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Hana Matoušů
E-mail: 
hana.matousu@cvut.cz
Telefon: 
733 625 884