Datum zveřejnění: 
7. 12. 2015
České vysoké učení technické v Praze vyhlásilo 30. července 2015 veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ČVUT V PRAZE – GRAFICKÝ VIZUÁLNÍ STYL-II“ a oslovilo pro ni šest zájemců z předchozího zrušeného zadávacího řízení. Vyzváni byli: doc. MgA. Kristina Fišerová, HEYDUK, MUSIL & STRNAD, s.r.o., Helena Jiskrová, MgA. Petr Krejzek, Side2 s.r.o. a MgA. Věra Marešová.

Předložené návrhy hodnotila odborná porota ve složení: prof. ak. mal. Rostislav Vaněk, doc. ak. mal. Otakar Karlas, doc. ak. mal. Karel Haloun, prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, Ing. arch. Kateřina Koňata Dolejšová, Ing. Alan Záruba M.A. a prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. Hodnotícími kritérii pro výběr nejvhodnějšího návrhu byly: Celková nabídková cena (váha 30%) a Kvalita předloženého návrhu (70%).

Návrhy odevzdali tito uchazeči: MgA. Věra Marešová, Side2 s.r.o., Helena Jiskrová a doc. MgA. Kristina Fišerová.

Celkové pořadí návrhů podle zvoleného způsobu hodnocení:

1. doc. MgA. Kristina Fišerová

2. Side2 s.r.o.

3. Helena Jiskrová

4. MgA. Věra Marešová. 

Odborná porota se k vítěznému návrhu vyjádřila takto:Autorka pochopila zadání, předložené návrhy doc. Fišerové jsou pro komisi nejpřesvědčivější, úpravy grafického znaku směřují ku prospěchu vizuálního stylu. Typografická kompozice znaku a písma je výtvarně kvalitní a opticky příznivá. Respektování modré barvy instituce jako základní barvy je pro vizuální styl nejvhodnější. Autorka předložila originální autorské písmo, které svým humanistickým charakterem podtrhuje význam instituce, výhodou je i to, že licence k užití písma pro celý vizuální styl je již zahrnuta v nabídkové ceně. Rozsáhlý program návrhů různých aplikací vizuálního stylu je velkou předností, je zde ještě prostor pro ujasnění principů kompoziční stavby jednotlivých aplikací vizuálního stylu.“

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. arch. Kateřina Rottová Ph.D.
E-mail: 
rottokat@fa.cvut.cz
Telefon: 
778 750 052
Pracoviště: 
Fakulta architektury ČVUT v Praze