Datum zveřejnění: 
16. 11. 2015
Na konci měsíce října byl úspěšně ukončen interdisciplinární projekt Českého vysokého učení technického v Praze – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB). Tento projekt v hodnotě 670 milionů korun byl podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

„UCEEB má za sebou úspěšnou první fázi, ve které se podařilo dát dohromady kvalitní výzkumný tým, nastavit podpůrné procesy, nastartovat výzkumné aktivity a zahájit spolupráci s průmyslem. Nyní se těšíme na to, že budeme čím dál tím intenzivněji přispívat k pokroku v oblasti udržitelné výstavby,“ řekl ředitel UCEEB Lukáš Ferkl.

Výsledkem projektu je fungující multioborové pracoviště se špičkovým vybavením, které spojuje odborníky ze čtyř fakult ČVUT – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství. Tento tým specialistů se zabývá vývojem technologií pro snížení energetické náročnosti a zefektivněním využívání přírodních zdrojů při rekonstrukcích a stavbě nových budov. UCEEB posiluje výzkumný a technologický potenciál univerzitních fakult a přispívá k rozšiřování inovací a zvyšování transferu technologií a znalostí. Podepisují se tři licenční smlouvy na lehký obvodový plášť, vibrolisované betonové prvky s příměsí cihelného prachu a technologie rekuperace tepla pomocí nízkoteplotní jednotky ORC. Ke komercializaci je v současné době připravováno i několik dalších výstupů.

Dalším výstupem projektu je bohatá publikační činnost vědecko-výzkumných pracovníků. Za dobu trvání projektu bylo publikováno více než 400 vědeckých prací a dosaženo téměř 30 aplikovatelných výsledků.

Během realizace projektu se podařilo dosáhnout celé řady úspěchů. Kromě mnoha prestižních publikací se centrum může pochlubit například ziskem E.ON Energy Globe Award 2015 nebo spoluprací na exponátech výstavy Expo 2015 v Miláně.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Jana Simčinová
E-mail: 
jana.simcinova@uceeb.cz
Telefon: 
778 402 306