Datum zveřejnění: 
20. 10. 2015
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze zahajuje realizaci projektu „Přístrojové dovybavení UCEEB ČVUT“ podpořeného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). V rámci tohoto projektu plánuje pořídit vybavení laboratoře 57 novými přístroji v celkové částce přesahující 40 milionů korun.

„Přístroje pořízené v rámci projektu nám pomohou rozšířit naši spolupráci s průmyslem a zároveň udržet výzkum a vývoj v centru na špičkové úrovni,“ řekl k zahájení projektu ředitel UCEEB Lukáš Ferkl.

Hlavním účelem projektu je především rozšíření stávajících výzkumných infastruktur. Jednotlivé výzkumné aktivity univerzitního centra budou doplněny o nová zařízení umožňující podrobnější a obsáhlejší testování a výzkum v dané oblasti a zvýší tím svou možnost spolupráce s aplikační sférou nejen v rámci smluvního výzkumu, ale i také v podobně partnerské spolupráce na národních i mezinárodních grantech. Nové přístrojové vybavení pomůže rozšířit akreditace jednotlivých laboratoří a urychlit tak dosažení finálních výstupů spolupráce s aplikační sférou. Nová infrastruktura rozšíří výzkumnou kapacitu a zvýší atraktivnost UCEEB jako partnera v Evropském měřítku.

Stávající vědečtí pracovníci budou díky nové výzkumné infrastruktuře moci dále rozvíjet a rozšiřovat své výzkumné aktivity a komplexnější vybavení centra bude sloužit i k posílení výzkumných kapacit novými výzkumnými pracovníky využívajícími novou infrastrukturu, a to nejen v rámci jejich post graduálního studia, ale také v rámci práce na nových vědecko-výzkumných projektech a v rámci spolupráce na výzkumu a vývoji s aplikační sférou.

Příkladem pořizovaného vybavení je stacionární bateriové úložiště a elektromobil, čímž UCEEB doplňuje jedinečný komplexní systém Microgrid pro verifikaci chování jednotlivých komponent (obnovitelný zdroj, úložiště energie, budova, spotřebiče, e-mobilita)  v reálných podmínkách.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
MSc. Karolina Tomešová
E-mail: 
karolina.tomesova@cvut.cz
Telefon: 
775 402 676
Pracoviště: 
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT