Datum zveřejnění: 
14. 5. 2024
Rektorka The University of Texas at El Paso (UTEP), Dr. Heather Wilson, podepsala prodloužení dohody o spolupráci mezi FD ČVUT a UTEP, která je platná až do roku 2029. V rámci této dohody o spolupráci běží jediný technicky orientovaný dual-degree program mezi českou a americkou univerzitou - Dual Master's Program in Smart Cities.

Téma smart cities do spolupráce mezi FD ČVUT a UTEP přinesl prof. Miroslav Svítek. Fakultu dopravní na The University of Texas at El Paso zastupoval proděkan pro zahraniční styky doc. Tomáš Horák, který rektorce předal dokument podepsaný děkanem fakulty prof. Ondřejem Přibylem. Váženým hostem při slavnostním podpisu byl JUDr. Jan Woska, kulturní atašé Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, který přijel osobně podpořit spolupráci mezi FD ČVUT a UTEP. Spolupráce by nikdy nebyla možná bez obětavého přístupu kolegů z UTEP, vedoucího Department of Civil Engineering, Dr. Carlose Ferreguta, a garanta dual-degree programu Smart Cities na UTEP, Dr. Kelvina Cheu.