Datum zveřejnění: 
23. 2. 2024
Profesor Ing. Petr Moos, Csc. byl s ČVUT velmi úzce spjat. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT, avšak jeho celoživotní zájem o dopravu a vše, co s ní souvisí, jej na počátku 90. let dovedl až mezi zakladatele Fakulty dopravní ČVUT.

 V roce 1994 se stal jejím prvním děkanem, do čela fakulty byl znovu zvolen v roce 2006. Mezi lety 2000-2006 zastával funkci proděkana pro vědu a výzkum Fakulty dopravní. Později byl také prorektorem ČVUT.

V roce 1998 tvořil součást vlády Josefa Tošovského coby ministr dopravy.

Kromě jiných funkcí dlouhodobě pracoval na rozvoji Krajské nemocnice v Liberci, v roce 2022 byl prof. Moos oceněn Poctou hejtmana Libereckého kraje za celoživotní přínos v dopravním inženýrství a vysokoškolském vzdělávání v dopravě. Právě Liberecký kraj dnes o úmrtí Petra Moose informoval.

Čest jeho památce!

(Snímek je z r. 2013, kdy byl prorektorem ČVUT.)