Datum zveřejnění: 
22. 2. 2024
Po delší těžké nemoci zemřel prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., v letech 2016-2020 děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a významný český anatom.

Oboru anatomie se prof. Dylevský věnoval po celý svůj odborný život. Byl nejen vynikajícím laboratorním pracovníkem, ale byl často zván i k operačním výkonům jako konzultant při rekonstrukčních výkonech na pohybovém aparátu. Podílel se i na antropologických výzkumech českých panovníků.

V roce 2008 se stal akademickým pracovníkem Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Byl zástupcem vedoucího katedry, předsedou Akademického senátu fakulty, členem Rady vysokých škol, v letech 2016 až 2020 byl děkanem fakulty.

Čest jeho památce!

Více o prof. Dylevském v nekrologu na webu FBMI