Datum zveřejnění: 
15. 8. 2023
Letos v létě se na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské uskutečnila poprvé akce Quantum Day, a to ve spolupráci s IBM Česká republika. Zástupci předních akademických institucí, státního i soukromého sektoru se podělili o zkušenosti a plány v oblasti kvantových technologii. Na konferenci organizované profesorem Igorem Jexem (FJFI ČVUT) byla probrána témata praktického využití kvantových technologií v průmyslu, kybernetické bezpečnosti a obrany, a hovořilo se také o rozvoji národního kvantového ekosystému.

Mezi významnými řečníky byli např. Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace, Martin Švík, technický ředitel NCEE IBM ČR, či Jan Bouda ze CyberSecurity Hub, a také rektor ČVUT Vojtěch Petráček. Panelové diskuse moderované Milenou Jabůrkovou, viceprezidentkou Svazu průmyslu a dopravy ČR, se týkaly oblastí kvantové výpočetní techniky, kvantové komunikace a výzev při budování kvantového ekosystému v České republice.

Čtyři fakulty ČVUT (FJFI, FIT, FEL, FS) spojily své síly ve výzkumu, vzdělávání a aplikacích v oblasti kvantových technologií. Jejich součástí je nabídka studijních programů v oblasti kvantových technologií a kvantové informatiky integrovaných do evropské a světové scény prostřednictvím programů, jako je DigiQ, a také realizace národní kvantové komunikační infrastruktury v rámci projektu EuroQCI.