Datum zveřejnění: 
24. 5. 2023
O předposledním květnovém víkendu byla v Hradešínské ulici na pražských Vinohradech zrenovována pamětní deska prof. Viktora Felbera. Odborná firma pamětní desku vyčistila, odmastila, napatinovala a zrenovovala písmo.

Profesor Viktor Felber (1880 -1942) se stal prvním doktorem technických věd v Čechách, když v roce 1903 obhájil disertační práci nazvanou Teorie a konstruktivní návrhy rotační pumpy. O pět let později se habilitoval pro obor technická mechanika, v roce 1911 byl jmenován mimořádným profesorem, v roce 1919 pak řádným profesorem mechaniky a termomechaniky na ČVUT. V roce 1920 - 1921 zastával funkci děkana Vysoké školy strojního a elektrotechnického inženýrství a v letech 1930–1931 byl rektorem ČVUT.  Za druhé světové války se zapojil do činnosti Národně revolučního výboru inteligence, byli však i se synem Juliem zatčeni a 1. června 1942 oba popraveni na Kobyliské střelnici. Bydlel ve vile v Hradešínské ulici č.p. 1429/9 na Vinohradech, kde jeho památku připomíná právě zmíněná pamětní deska. Druhá pamětní deska je umístěna ve dvoraně budovy ČVUT na Karlově náměstí.

ČVUT pravidelně uděluje medaili Viktora Felbera jako nejvyšší vyznamenání udělované za významné zásluhy o rozvoj ČVUT ve vědeckovýzkumné, pedagogické nebo organizační oblasti.

V těchto dnech podalo vedení ČVUT žádost o čestné občanství Prahy 6 pro profesora Felbera.

Picture

Picture

Picture