Datum zveřejnění: 
3. 4. 2023
Dobrá škola je nejen ta s kvalitní výukou a péčí o studenty, ale také ta, která se stará o své zaměstnance. Jejich zaměstnavateli jsou většinou fakulty; ale je úkolem školy nastavovat celouniverzitní transparentní pravidla, která povedou ke zlepšení kvality práce i spokojenosti zaměstnanců. ČVUT už je držitelem ocenění HR Award, které dostalo od Evropské komise poprvé v roce 2019. V roce 2024 ho bude obhajovat.

Pro obhajobu ceny HR Award už škola připravila Akční plán. ČVUT se také již v roce 2017 přihlásilo k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Každý stávající akademický pracovník by měl vědět, co od něj škola očekává a co on může očekávat od své školy. Na volné pozice pak chce ČVUT v rámci férového výběrového řízení přijímat ty nejlepší uchazeče.

Součástí procesu obhajoby HR Award bylo i schválení nového Etického kodexu, Kariérního řádu a Plánu genderové rovnosti, který bude upraven podle výsledků genderového auditu. Dalším krokem bude schválení nového Řádu výběrového řízení; ten bude vycházet z Doporučených postupů, které už dva roky pověření pracovníci univerzity ověřují. Inspiraci brali tam, kde jsou již podobné postupy prověřené praxí.

I sebelepší předpis je ovšem nejprve třeba uvést úspěšně v život. A prvním krokem samozřejmě je, aby o něm všichni věděli: veškeré informace o HR strategii ČVUT zájemci najdou na https://www.cvut.cz/hr-award-hrs4r

V případě dotazů se mohou zaměstnanci obrátit na prof. Pavla Ripku, ripka@fel.cvut.cz