Datum zveřejnění: 
23. 3. 2023
Na čtyři desítky magisterských i bakalářských studentů Masarykova ústavu vyšších studií absolvovaly celodenní program ve firmě Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Sestával z dopoledních pěti velmi zajímavých přednášek tzv. Dne s nákupem a odpolední návštěvy výrobního závodu a Muzea Škody Auto. Akce byla tematicky velmi blízká odbornému zaměření studentů MÚVS, proto i během přednášek zazněla řada studentských dotazů a postřehů. Někteří studenti projevili zájem o další kontakt s firmou při zpracování své diplomové práce.

Akce podobného typu mají za cíl obohatit výuku o přímý kontakt studentů s praxí; lze takto například ověřit připravenost studentů na práci ve velkých mezinárodních a vysoce inovativních firmách. Studenti také získávají přímý kontakt s odborníky, který návazně zužitkovávají i ve formě odborných stáží, konzultací, případně i v zaměstnání u zajímavých a perspektivních firem.