Datum zveřejnění: 
17. 3. 2023
Evropská matematická společnost (European Mathematical Society; EMS) zřídila za účelem podpory mladých badatelů v oboru matematiky organizaci EMS Young Academy (EMYA). Bude složená z doktorandů a čerstvých absolventů doktorského studia. Zasedne v ní celkem 120 členů, kteří budou postupně voleni na čtyři roky. Každoročně se obmění čtvrtina organizace. Mezi historicky první třicítkou matematiků, kteří letos obdrželi mandát, je i RNDr. Zdeněk Mihula, Ph.D. z katedry matematiky Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Dr. Mihula je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V současnosti působí na katedře matematiky FEL, kde se věnuje matematické analýze. Zaměřuje se především na výzkum prostorů funkcí, Sobolevových prostorů a vlastností Sobolevových funkcí, vážených nerovností či interpolace operátorů. Je předsedou organizačního výboru mezinárodní matematické konference, kterou každý druhý rok pořádá katedra matematiky FEL. Akademický rok 2019/2020 strávil jako stipendista Fulbrightova programu na The Ohio State University. V roce 2022 získal na FEL cenu za výuku v kategorii cvičící.

“Dr. Mihula je stěžejním mladým výzkumníkem i pedagogem s velkým potenciálem přispět k dalšímu rozvoji katedry matematiky FEL ČVUT. Toto členství je prestižní nejen pro jeho osobu, ale i celou katedru,” říká vedoucí katedry, prof. Jan Hamhalter.

Jak EMS Young Academy funguje

Cílem vzniku organizace je pomáhat mladým matematikům v jejich odborném a kariérním rozvoji a současně je zapojovat do rozhodovacích procesů Evropské matematické společnosti. Členové EMS Young Academy budou mít například možnost předkládat návrhy pro rozvoj činnosti EMS nebo navrhovat členy výkonného výboru. Organizace si vytvoří vlastní stanovy a bude financována Evropskou matematickou společností.

Výběr členů do EMS Young Academy má na starosti speciální komise, která každý rok zvolí 30 členů z nominovaných. Ty navrhují národní matematické společnosti a institucionální členové, pokaždé mohou navrhnout dva kandidáty. Podmínkou je, že kandidát musí být minimálně ve třetím ročníku doktorského studia nebo maximálně pět let po obdržení titulu Ph.D.

Mezi prvními 30 členy EMYA na období 2023–2026 jsou dva čeští matematici, které navrhla Česká matematická společnost. Kromě dr. Zdeňka Mihuly byla zvolena také dr. Hana Turčinová z MFF UK. Druhou českou institucí, která mohla navrhnout členy, je Matematický ústav Akademie věd ČR. Díky jeho nominaci se členkou EMYA stala také dr. Olena Atlasiuk.