Datum zveřejnění: 
16. 3. 2023
Šest desítek středoškoláků a středoškolaček 10. března dorazilo na akci Staň se na den expertem či expertkou na AI, která se konala na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Během dopoledne účastníci a účastnice navštívili čtveřici laboratoří, kde jim vyučující a doktorandi z FEL ČVUT představili projekty výzkumu umělé inteligence a vyzkoušeli si tam také různé praktické úkoly.

Program odstartovalo slovo děkana FEL prof. Petra Páty a přednáška, v níž prof. Jiří Matas hovořil o vývoji umělé inteligence a šíři možností jejího využití.

S pomocí Ing. Martina Zouly z katedry počítačů se studenti seznámili s možnostmi realistické simulace kráčejících robotů a způsobech jejich navigace v prostředí s překážkami. Simulované principy si pak názorně předvedli na čtyřnohém robotu Spot. Prof. Daniel Sýkora se svými doktorandy z katedry počítačové grafiky a interakce pak student(k)y mimo jiné uvedl do pokročilých nástrojů stylizace videa a obrazu. S roboty využívanými pro ovládání mobilních telefonů se pak seznámili na vědeckém workshopu dr. Karla Frajták a dr. Petra Čížka, expertů z katedry počítačů.

Pestrý program si připravili i odborníci z katedry řídicí techniky. Dr. Jiří Zemánek a Ing. Krištof Pučejdl v počátku workshopu hovořili o vývoji systémů automatického řízení či o využití matematického kyvadla v praxi. A studentům a studentkám pak také umožnili vyzkoušet si některé přístroje a mechanismy, s nimiž na katedře pracují a rozvíjejí je.

Akci zakončily neformální diskuse, spojené s obědem. Účastníci a účastnice mohli se studenty a studentkami i absolventy studijních programů Softwarové inženýrství a technologie, Otevřená informatika a Kybernetika a robotika hovořit o jejich zkušenostech a tipech ohledně studia i vysokoškolského života obecně.

Staň se na den expertem či expertkou na AI je druhou z cyklu akcí pro student(k)y středních škol zaměřených na užší výzkumná témata. Cyklus loni v listopadu odstartoval program Staň se na den expertem či expertkou na elektromobilitu. FEL ČVUT také s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT pořádá akci Staň se na den vědkyní. Ta má za cíl povzbudit středoškolačky ke studiu technických a přírodovědných oborů a nadchnout je pro vědu.

Picture

Picture

Picture