Datum zveřejnění: 
8. 3. 2023
Dne 22. 2. 2023 proběhl Ph.D.O.D. – online den otevřených dveří pro zájemce o titul Ph.D. z FIT ČVUT.

Pusťte si Ph.D.O.D. ze záznamu a zjistěte vše, co vás zajímá, o doktorském studiu na FIT.

V rámci krátké přednášky doktorský studijní program Informatika představil proděkan pro vědu a výzkum doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D., společně s našimi doktorandy. Bezprostředně po přednášce se zájemci mohli zeptat na cokoli, co je zajímalo o možnostech doktorského studia na FIT.

Doktorské studium znamená především vlastní vědecko-výzkumnou činnost, zapojení se do mezinárodní spolupráce a publikační činnost, které vedou k finální dizertační práci. Pro kvalitní vědecký výzkum mají studenti doktorského programu Informatika k dispozici moderní technologické zázemí se špičkovým IT vybavením. 

Do zimního semestru 2023/2024 je možné podat přihlášku do 12. 5. 2023. Více informací najdete na stránce pro uchazeče o doktorské studium.