Datum zveřejnění: 
6. 3. 2023
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT uzavřela smlouvu s Insane Business Ideas s.r.o. o spolupráci na inovačním a vzdělávacím projektu Caelestinus organizovaném společností s Insane Business Ideas s.r.o. s cílem podpory rozvoje českých startupů na poli technologií v medicíně a zdravotní péči.

Caelestinus je hybridní devíti měsíční healthtech inkubátor se sídlem v Praze. Od začátku března se zde počítá s působením deseti týmů či jednotlivců s inovativními nápady. 

Ing. Jan Mužík, Ph.D., z FBMI k tomu dodává: „Cílem spolupráce je přispět k rozvoji startupů využívajících stávající technologie v lékařství a zdravotní péči, a tak pomoci absolventům a dalším zájemcům aplikovat a zužitkovat teoretické poznatky nabyté studiem na FBMI ČVUT a komerčně rozvinout svůj vlastní projekt. Studenti tak pomohou rozvoji inovací na území České republiky s globálním přesahem. Máte-li nápad, jak pomoci pacientům žít déle nebo zlepšit kvalitu jejich života, neváhejte a se přihlaste do středoevropského healthtech inkubátoru Caelestinus!“ 

Hlavními tématy projektu Caelestinus jsou zlepšení prevence, diagnostika a léčba závažných onemocnění s využitím technologií či jiný způsob, jak podpořit péči o zdraví pacientů přímo či skrze nemocniční zařízení. Výstupy inkubačního programu budou validované prototypy služeb či produktů ve zmíněných tématech a inkorporace účastnických týmů tak, aby byly připraveny pro seed investice a navazování spolupráce s prvními klienty či dalšími osobami, jež pomohou inkubovaným startupům s rozvojem inovací s globálním přesahem. 

Foto: archiv z prvního ročníku

Picture

Picture

Picture