Datum zveřejnění: 
3. 3. 2023
Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze zahájil ve spolupráci s univerzitou v Lille a univerzitou ve Vilniusu již druhý ročník povinně volitelného kurzu International Project Workshop pro studenty bakalářského studijního programu Ekonomika a management. Druhý ročník pokračuje ve stejném duchu jako v loňském roce, kdy se do projektu kromě studentů MÚVS zapojili také studenti ze zahraničí a společnosti ze soukromého sektoru. Oproti loňsku do projektu přibyl nový partner, kterým je Mikolas Romeris University z Litvy. Z každé z partnerských škol se účastní deset vybraných studentů, kteří se spolu se zástupci šesti firem poprvé setkali koncem února na zahajovacím setkání v prostorách rektorátu ČVUT.

Přípravná fáze kurzu byla zahájena již v lednu, kdy byli jeho účastníci na základě výběrového řízení rozděleni do pětičlenných týmů, a na prvních schůzkách, které proběhly online, se měli možnost na dálku seznámit. Oficiálně kurz začal úvodním týdnem v Praze, kdy se studenti mohli osobně setkat se svými týmovými kolegy a tutory.

Po zahájení na rektorátu čekal studenty den ve firmě, pro kterou budou zpracovávat svůj projekt. V dalších dnech se pak konalo několik teoretických přednášek, které studenty připravily na náročný úkol dovést své projekty k úspěchu; nyní týmy začnou pracovat na plánu realizace projektů. Odborné zázemí k projektovému managementu a konzultace k realizaci jim budou poskytovat učitelé z partnerských univerzit a také zástupci spolupracujících firem.

Práce týmů bude pak pokračovat na dálku a závěrečné setkání proběhne koncem dubna ve Vilniusu, kde týmy budou prezentovat výsledky své práce. Odborná porota posoudí jednotlivé projekty a studenti se také dozvědí, zda a jak firmy jejich řešení využijí.

Na projektu spolupracují tyto firmy: Cofidis, Komerční banka, L´Oréal, Linet, RHEA a TOTAL Energies.

Více informací na:

https://www.muvs.cvut.cz/2023/02/ipw-kick-off-week/

IPW je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ v rámci nového mobility modulu – Blended Intensive Programme.

Picture