Datum zveřejnění: 
28. 2. 2023
Termální lázně ve Velkých Losinách, ve spolupráci s týmem odborníků z katedry informačních a komunikačních technologií v lékařství Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a 1. lékařské fakulty UK vybudovaly novou unikátní Telerehabilitační laboratoř vybavenou systémem Homebalance.

Tato moderní technologie je vhodná pro pacienty s poruchou rovnováhy. V rehabilitačním lékařství je systém používán v rámci komplexní terapie a poměrného vyhodnocení stavu u pacientů s poruchami motorických a kognitivních funkcí v důsledku vrozeného nebo získaného poškození mozku a dalších pacientských skupin s potřebou zlepšení stability a k podpoře tréninku rovnováhy a kognitivních funkcí. U seniorů nachází uplatnění především v prevenci pádů z důvodů poruch rovnováhy. Systém je též možné využít ve fyzioterapii u pacientů po ortopedických operacích a se sníženou pohyblivostí dolních končetin. Využitelnost technologie nabízí i benefity u chronických stádií neurologických a ortopedických onemocnění, kdy již konvenční léčba často nepřináší výrazné zlepšení.

Mgr. Milada Luisa Šedivcová, z katedry informačních a komunikačních technologií FBMI, která se problematikou telerehabilitace dlouhodobě zabývá, k tomu dodává: „Telerehabilitace je v dnešní době velmi rychle se rozvíjejícím oborem v oblasti léčebné rehabilitace. Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na unikátním řešení této laboratoře a pevně věříme, že bude dobře sloužit pacientům těchto nejstarších moravských lázní.“