Datum zveřejnění: 
28. 2. 2023
Fakulta dopravní ČVUT v Praze uspořádala XV. ročník soutěže Cena děkana. Soutěž je určena pro jednotlivce, ale i dvoučlenné týmy studentů odborných středních škol a gymnázií.

Do soutěže jsou přijímány práce s dopravní a telekomunikační tématikou, a to v následujících oblastech: Dopravní stavby, Ekonomika dopravy a elektronických komunikací, Design dopravních prostředků a staveb, Doprava ve městech a aglomeracích, Využití moderních technologií v oblasti dopravy (telematika, digitalizace), Automatizované dopravní prostředky a Smart Cities.

Záštitu nad soutěží převzali děkan fakulty prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. a Ing. Patrik Horažďovský, Ph.D., proděkan pro pedagogickou činnost.

Přihlašování do soutěže bylo možné v termínu od 3. 11. 2022 do 15. 1. 2023. Hodnocení soutěžních prací se konalo dvoukolově. V prvním kole byly soutěžní práce hodnoceny na neveřejném jednání odborné poroty. Dne 24. 2. 2023 pak proběhlo veřejné představení soutěžních prací, kdy studenti prezentovali odborné porotě své příspěvky na půdě Fakulty dopravní. Na základě těchto prezentací došlo ke konečnému rozhodnutí poroty a následně k slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže za účasti děkana fakulty.

Všechny přihlášené práce byly na vysoké úrovni, stejně tak jako osobní prezentace středoškoláků. Porotu, která byla ve složení: Ing. Zdeněk Michl, Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D., Ing. Jakub Nováček, Ph.D., Ing. Eva Endrizalová, Ph.D., Ing. Josef Mík, Ph.D. a Ing. Patrik Horažďovský, Ph.D. však nejvíce oslovil projekt Vojtěcha Jánského ze SPŠS Dušní „Úprava linek 336, 365 a 386“, který se umístil na 1. místě. Na druhém místě byl Jan Velička ze SPŠ dopravní Masná s prací „Koncepce tarifního uspořádání PID“. Ondřej Blažek z gymnázia v Třeboni obsadil 3. místo s projektem „Regionální letiště“. Ocenění studenti obdrželi kromě diplomů a propagačních předmětů fakulty i hodnotné poukázky do Alza.cz a vouchery na letecké simulátory a do Dopravního sálu.

XV. ročník soutěže Cena děkana Fakulty dopravní je uzavřen a středoškolští studenti se tak mohou těšit na vyhlášení dalšího ročníku.

Podrobné informace jsou na webu.

Picture

Picture

Picture

Picture