Datum zveřejnění: 
2. 2. 2023
Univerzitní základní škola Lvíčata, kterou zřizuje ČVUT v Praze, předala svým žákům ocenění za skvělé výsledky v mnoha celostátních soutěžích. Při té příležitosti byla slavnostně otevřena nová IT učebna pro žáky 4. a 5. tříd, a to za účasti zástupkyně Nadace ČEZ, která nové vybavení financovala.

UZŠ Lvíčata nyní navštěvuje 75 žáků (z nich dva se právě vzdělávají v zahraničí). Jedná se školu, která má pouze první stupeň. Z něj většina žáků přechází na prestižní víceletá gymnázia. O kvalitě výuky i o nadání dětí svědčí nejnovější úspěchy v soutěžích, jako jsou Matematická či Logická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický proud, Talent základek či Bobřík informatiky, kde dva žáci Lvíčat získali maximální počet bodů. Oceněné však byly např. i finalistka soutěže Dítě Česka či výtvarné soutěže, což svědčí o širokém rozptylu schopností zdejších dětí.

Dary dvaceti oceněným žačkám a žákům předala za zřizovatele, kterým je ČVUT v Praze, kancléřka ČVUT Lucie Orgoníková, která je současně i předsedkyní Rady zřizovatele Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata. „Jako první vznikla univerzitní mateřská škola, krátce po ní následovala základní. Nyní funguje osmým rokem a má vynikající, přesně měřitelné úspěchy. Už se těším, až se nám žáčci ze základní školy vrátí po maturitě na naši univerzitu, protože pro studium ČVUT mají odmala ty nejlepší předpoklady,“ uvedla Orgoníková.

Zároveň spolu s ředitelkou školy Ilonou Ali Bláhovou poděkovaly Barboře Novákové Janouškové, která při slavnosti zastupovala Nadaci ČEZ. Tato nadace poskytla dar, za nějž bylo možné nakoupit 18 nových notebooků a tři interaktivní tabule. „Jsem nadšená, že žáci 4. a 5. tříd již nebudou muset na výuku IT přecházet do nedaleké Fakulty informačních technologií ČVUT, ale budou se moci vzdělávat přímo v prostorách naší školy,“ těší ředitelku Ilonu Ali Bláhovou. Do těch se ZŠ nastěhovala před dvěma roky.

Projekt Nadace ČEZ s názvem POČÍTAČOVÁ UČEBNA PRO LVÍČATA měl trvání od 3. 2. 2022 do 3. 2. 2023. V rámci projektu byl realizován nákup tří interaktivních tabulí, dvě z nich jsou umístěny v kmenových učebnách a třetí se nachází právě v počítačové učebně. Dále bylo z nadačního příspěvku zakoupeno 18 notebooků. „Jakmile k nim děti po slavnostním otevření učebny usedly, ani nastavená hesla je nezastavila,“ komentovala s úsměvem šikovnost žáků jedna z učitelek. Již na podzim bylo do třídy zakoupeno 18 žákovských lavic a židlí a židle pro vyučující. Toto vybavení byl hrazeno v rámci spoluúčasti z prostředků školy.

Picture

Picture