Datum zveřejnění: 
6. 1. 2023
Nerealizované stavby z posledních 10 let představuje nová publikace architektů a pedagogů FA ČVUT Jána Stempela a Jana Jakuba Tesaře. Digitální obrazový doprovod vytvořil grafik Stanislav Bažant.

Kniha Stempel–Tesař–Bažant. Rodinné domy otevírá diskusi, co je architektonickým dílem, zda dokončená stavba, nebo návrh. „Je to pochopitelně obojí, každé v jiném řádu reality, obojí ale může ovlivnit budoucí návrhy, které se podaří uskutečnit, a zprostředkovaně tak otisknout svou stopu do fyzického světa,“ zamýšlí se v předmluvě teoretička a kritička architektury Jana Tichá.

Autoři v knize prezentují 14 návrhů zavedené architektonické kanceláře Stempel–Tesař. Jsou mezi nimi luxusní vila připomínající lávku v příkrém svahu, dům zanořující se do svahu na pozemku obklopeným lesem nebo dům s železobetonovou rozhlednou. 3D vizualizace staveb doplňuje výkresová dokumentace ve formě půdorysů a řezů.

Zhruba polovina publikovaných projektů se nakonec bude realizovat, jsou ve fázi dokončení nebo čekají na stavební povolení. Na otázku, proč se u některých návrhů od realizace ustoupilo, odpovídá Jan Jakub Tesař: „Investor se rozhodl koupit jiný pozemek nebo zjistil, že takhle velký dům nepotřebuje. Naší skrytou motivací je s odstupem času porovnat dokončené domy s vizualizacemi a posoudit, jak se (ne)změnily.“

Publikace navazuje na dvě dříve vydané knihy, pro které rodinné domy Stempela a Tesaře vyfotili známí fotografové architektury Lukáš Jasanský a Filip Šlapal.

---

Stempel–Tesař–Bažant. Rodinné domy / Family Houses
Autor: Ján Stempel
Vydalo nakladatelství Kant v roce 2022
70 stran
ISBN: 978-80-7437-384-8

Picture

Picture

Picture