Datum zveřejnění: 
14. 12. 2022
Samuel Lukeš, doktorand na Katedře fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, získal cenu ministra školství pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů. Ocenění si převzal na slavnostním setkání v budově Senátu ČR v pondělí 12. prosince 2022.

Celkem si letos Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů přímo z rukou ministra Vladimíra Balaše převzalo osm studentů, z nichž tři studují ČVUT. Dalších deset ocenění pak dostali pedagogové a vědci na vysokých školách. Přehled všech oceněných oceněných je na webu MŠMT. Ministerstvo ocenění studentům uděluje od roku 2014. Může ho získat student nebo absolvent bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem. Ocenění se uděluje i za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.

Samuel Lukeš získal cenu v magisterském studijním programu, kde prokázal vynikající schopnost samostatné vědecké práce na mnoha souvisejících tématech od fyziky plazmatu, přes vedení tepla, materiálové vlastnosti, silnoproudé aspekty i 3D inženýrské výkresy a náročné simulace. Studentova diplomová práce na téma Rychle rozmítaný divertor potlačující tepelné pulzy v tokamacích pojednává o tokamaku jako nejnadějnějším konceptu termojaderného reaktoru, který bude sloužit k výrobě čisté, nevyčerpatelné a bezpečné (elektrické) energie. Student navrhl design tří manipulátorů pro nový český tokamak COMPASS-Upgrade.

Oceněn byl též student Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Bc. Jakub Kollár, třetí cena putovala na Fakultu elektrotechnickou.