Datum zveřejnění: 
6. 12. 2022
Bc. Ksenia Kulakova, studentka 1. ročníku anglického studijního programu Biomedical Engineering, z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, obsadila druhé místo ve finále soutěže SHE Award, pořádané v Brně dne 24. 11. 2022, o nejlepší bakalářskou práci absolventek technických oborů! Tím se nominovala na konferenci WE Local v Barceloně, kde před publikem složeným ze zástupců akademické sféry a průmyslu představí téma svého aktuálního výzkumu.

Ve své bakalářské práci s názvem „FDTD-Based Electromagnetic Field Simulator for Studying Treatment Planning Algorithms“ se věnovala tématu plánování léčby mikrovlnné regionální hypertermie. S cílem přispět k výzkumu v této oblasti vyvinula a validovala vlastní numerický simulátor elektromagnetického pole založený na metodě konečných diferencí v časové oblasti, který je schopný vypočítat rozložení elektromagnetického pole v anatomicky a dielektricky realistickém modelu pacienta během terapie. Následně výpočty využila pro studium efektivity dostupných algoritmů plánování léčby. V budoucnu může jádro simulátoru tvořit významnou součást ovládacího SW hypertermického systému.

Přestože soutěž SHE Award byla otevřena absolventkám všech technických oborů, FBMI měla ve finále hned dvojí zastoupení. Kromě Bc. Ksenie Kulakové se do finále probojovala i Bc. Michaela Široká s bakalářskou prací „Heterogenní fantom lidské pánevní oblasti pro účely testování mikrovlnného hypertermického systému“. 

Finále se účastnila i studentka Fakulty informačních technologií Olivia Abigail Franklová, a to se svou bakalářskou prací „Glosář"- návrh a implementace softwaru pro udržování a sdílení informací a znalostí.

Studentkám tímto srdečně gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší univerzity!

Více o soutěži zde

Picture

Picture