Datum zveřejnění: 
28. 11. 2022
Ve dnech 23. až 25. listopadu se na Technické univerzitě v Mnichově konal druhý ročník nadnárodní soutěže EuroTeQaThon. Do tohoto finálového kola postoupily nejlepší studentské práce, které vznikly v rámci projektového předmětu Collider, zastřešeného aliancí EuroTeQ. V té jsou sdruženy špičkové technické univerzity – Technical University of Munich, Technical University of Denmark, Technical University of Eindhoven, École Polytechnique, Tallinn University of Technology, ČVUT v Praze, École polytechnique fédérale de Lausanne a Technion Israel Institute of Technology.

Samotné zadání vzešlo od průmyslových partnerů aliance EuroTeQ a navržená témata se vázala k výzvě „Leave no Waste Behind“. Společnost GasNet vypsala okruh „Optimization of power production at gas pressure reduction facilities“. V této kategorii zvítězil tým studentů z ČVUT, který zpracoval téma "A New Life for Waste Heat". Svoje řešení budou studenti z Fakulty strojní a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské prezentovat ve dnech 19. a 20. ledna 2023 na půdě Evropské komise v Bruselu.

Studenti Prokop Pučejdl, Edoardo Tasini (Fakulta strojní) a Danila Lisitskii (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská) navrhli optimalizaci výroby elektřiny ve stanicích na redukci tlaku zemního plynu, a to pomocí inovativního oběhu, ve kterém je odpadní teplo z kogeneračních jednotek využito na generování elektrické energie.

Vedoucí týmu, Prokop Pučejdl, k řešení uvedl: „Náš oběh využívá jako pracovní médium organickou látku namísto běžných oběhů na vodní páru. Díky tomu můžeme využít odpadní teplo ke generaci elektrické energie a celoročně tak naplno využít energetických kapacit redukčních stanic.“ A dodává: „Na soutěži v Mnichově se sešla multioborová a multikulturní skupina soutěžících a mentorů. Měli jsme tak mnoho prostoru a příležitostí pro vzdělávání ať už během školního programu, tak i u (v Mnichově tak oblíbeného) českého národního nápoje. Do závěrečné soutěže jsme spolu s dalšími dvěma českými týmy šli s největšími ambicemi, ale i se zdravou dávkou nervozity. Nakonec se právě nám povedlo získat vítězství, ale je určitě na místě ocenit všechny tři české projekty“.

Projektovým vedoucím předmětu EuroTeQ Collider je prof. Henri Achten z Fakulty architektury. Úspěch studentů ČVUT komentuje následovně: „Mám obrovskou radost z toho, že naši studenti v tomto, pro nás ne zcela běžném předmětu, uspěli. Takzvané „Challenge Based Learning“ na technických univerzitách je smysluplnou cestou, propojující zadání průmyslových partnerů a inovativní výuku, kladoucí důraz na aktuální společenské výzvy.“

Svoji gratulaci vítězům připojil i Chief Financial Officer společnosti GasNet Thomas Merker: „Gratuluji týmu ČVUT k významnému úspěchu, který je skvělou ukázkou propojení vysokoškolského vzdělávání s praxí. Evropské plynárenství prochází transformací směrem k obnovitelným zdrojům energie. GasNet je připraven zvyšovat podíl biometanu a vodíku v distribuční síti a implementovat nové technologie podobné té, která byla navržena týmem ČVUT. Spolupráce se školami bude pro zelené plynárenství zcela klíčová, přičemž letošní výsledky ČVUT v soutěži EuroTeQaThon jsou inspirujícím příkladem pro budoucnost.“

Zadání vítězného soutěžního tématu je k dispozici zde

Představení všech tří českých projektů, které studenti ČVUT na soutěži EuroteQaThon prezentovali, je k dispozici na webu ČVUT.

Picture