Datum zveřejnění: 
21. 11. 2022
Dne 14. listopadu proběhly na půdě Fakulty stavební závěrečné prezentace projektů, které vznikly v rámci předmětu EuroTeQ Collider. Samotné zadání vzešlo od průmyslových partnerů aliance EuroTeQ a navržená témata se vázala k výzvě „Leave no Waste Behind“. Odbornou porotu nejvíce zaujaly projekty "ComSIC"; Optimising placing of combined charging lights in the city, "A New Life for Waste Heat" a "Optimum Recycle".

Do soutěže se přihlásilo 20 studentů z Fakulty informačních technologií, 17 z Fakulty architektury, 13 z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, po 4 studentech byly zastoupeny Fakulta strojní, Fakulta biomedicínského inženýrství a Masarykův ústav vyšších studií. Svého zástupce měly také Fakulta stavební a Fakulta elektrotechnická.

Téma „PlanID"; Planning tool & in-situ design vzniklo v týmu Kubát. Zadavatelem byla Pražská energetika, a. s., která pro soutěž zvolila téma Reachable Charging Infrastructure. V týmu spolupracovali studenti Fakulty architektury, Fakulty informačních technologií, Fakulty stavební a Masarykova ústavu vyšších studí. Výsledkem jejich práce je nástroj, který optimálním způsobem, na základě matematického modelu, rozmisťuje nabíjecí uzly v městských ulicích. Model je spjat s designem jednotlivých nabíjecích stanic a jejich umístěním v prostoru. Tímto se stává univerzálním nástrojem, který je využitelný v jakémkoli evropské zemi, kde jsou dostupná vstupní data.

Společnost GasNet, s.r.o. vypsala okruh pro návrhy týkající se problematiky Optimization of power production at gas pressure reduction facilities. V této disciplíně zvítězil tým Pučejdl, který zpracoval téma "A New Life for Waste Heat". Zasoupeny zde byly Fakulta strojní a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Projekt se zabýval optimalizací výroby elektřiny ve stanicích na redukci tlaku zemního plynu, a to pomocí inovativního oběhu, ve kterém je odpadní teplo ze spalovací turbíny využito na přídavnou generaci elektrické energie.

Zadavatelem výzvy Plastic Browser Tool byla firma Archwey. Projekt "Optimum Recycle" zpracoval tým Štrba, ve kterém se na jeho řešení podílelo 5 studentů Fakulty informačních technologií a 1 zástupce Fakulty architektury. V rámci tohoto projektu vzniká webová aplikace, která pomůže výrobcům s recyklací používaných plastů a tím bude snižovat jejich uhlíkovou stopu.

Všechny tři týmy se ve dnech 23. až 25. listopadu zúčastní mezinárodní soutěže EuroTeQaThon v Mnichově, kde se utkají s ostatními studenty z partnerských univerzit (Technical University of Munich, Technical University of Denmark, Technical University of Eindhoven, École Polytechnique, Tallinn University of Technology).

Vítězná řešení pak budou studenti prezentovat na před zástupci Evropské komise v Bruselu, a to 19. až 20. ledna 2023.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture