Datum zveřejnění: 
15. 11. 2022
V minulém týdnu se v budově rektorátu ČVUT uskutečnilo Setkání účastníků mezinárodního programu CTU Global Postdoc Fellowship Program s prorektorem pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium prof. Ing. Zbyňkem Škvorem, CSc.

Atraktivní dvouletý stipendijní program nabízí vynikajícím vědeckým pracovníkům a pracovnicím, kteří nedávno dokončili doktorské studium, možnost pokračovat ve výzkumné kariéře na ČVUT. V roce 2022 bylo z Fondu budoucnosti podpořeno 32 mladých vědkyň a vědců.

Setkání se účastnili také mentoři některých postdoktorandů, proděkani pro vědu a výzkum a pracovníci fakult, kteří poskytují zahraničním pracovníkům administrativní podporu.

Cílem akce bylo seznámit účastníky programu s vedením univerzity, představit výzkumné projekty a dosavadní výsledky vědecké práce mladých vědkyň a vědců na ČVUT a diskutovat o podmínkách, které univerzita vytváří pro začínající vědecké a výzkumné pracovnice a pracovníky. Přínosem akce byla možnost osobního setkání, výměny a sdílení zkušeností a neformální diskuze účastníků programu napříč vědními obory.