Datum zveřejnění: 
14. 11. 2022
Korejský ústav pro výzkum atomové energie (Korea Atomic Energy Research Institute – KAERI) uzavřel smlouvu o porozumění s ČVUT v Praze, která dává rámec spolupráce různých pracovišť univerzity s touto významnou korejskou institucí. Už dříve přitom univerzita podobné dohody podepsala s korejskou společností Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) a univerzitou Kepco International Nuclear Graduate School (KINGS).

„Jádro je – a evidentně i nadále bude – jedním z nejdůležitějších energetických zdrojů lidstva a ČVUT na svých fakultách vychovává odborníky, kteří vědí, jak jádro bezpečně využívat v náš prospěch. A jsem rád, že udržujeme a rozšiřujeme i naši mezinárodní spolupráci v této oblasti,“ uvedl doc. Vojtěch Petráček.

Dohoda vznikla na základě bohatých kontaktů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) s korejskými institucemi v oblasti jaderných věd a energetiky, které inicioval minulý děkan FJFI prof. Igor Jex. Spolupráce je důležitá nejen pro Katedru jaderných reaktorů, ale těžit z ní bude také Katedra jaderné chemie, Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření či třeba Katedra fyzikální elektroniky. Nicméně možnosti nabízí také katedrám dalších fakult – zejména Fakultě strojní či Fakultě elektrotechnické.

„S KAERI už spolupracujeme v oblasti vývoje paliva odolného vůči nehodám (ATF – accident tolerant fuel). Letos jsme spolu s firmou UJP Praha jako hlavním řešitelem a námi coby spoluřešitelem v této oblasti připravili projekt do programu Delta Technologické agentury ČR. Za korejskou stranu jsou v projektu všechny tři organizace, s nimiž máme smlouvy: KAERI, KHNP a KINGS,“ upřesňuje Jan Rataj, vedoucí Katedry jaderných reaktorů FJFI.

KAERI, sídlící v jihokorejském Daejeonu, byl založen v roce 1959. V roce 1995 KAERI navrhl a postavil první víceúčelový výzkumný reaktor v zemi. Poté, co Korea dosáhla soběstačnosti v jaderných technologiích, předala KAERI vyvinuté technologie místnímu průmyslu. Z KAERI také vzešel Korejský institut pro jadernou bezpečnost (KINS) a Ústav jaderných technologií pro životní prostředí, který je zodpovědný za nakládání s radioaktivním odpadem. Stejně tak tato instituce založila společnost KEPCO E&C), která projektuje a staví jaderné elektrárny, a firmu Korea Nuclear Fuel odpovědnou za výrobu paliv pro jaderné reaktory.

ČVUT navštívila začátkem listopadu také delegace z univerzity KINGS v čele s jejím prezidentem Dr. Yoo Ki-Pungem. Setkala se s rektorem ČVUT v Praze doc. Vojtěchem Petráčkem, děkanem FJFI doc. Václavem Čubou a Janem Ratajem. Probírali zejména spolupráci v oblasti výuky a výzkumu, zvláště pak studijní pobyty studentů, hostování akademických pracovníků a společnou přípravu projektů. Rektor ČVUT během setkání potvrdil své pokračování coby člena Mezinárodního poradenského sboru (IAB – International Advisory Board) KINGS. 

Důležitá role spolupráce univerzity s korejskými organizacemi se promítá i v pozvání představitelů ČVUT na Česko-korejské fórum pro budoucnost. To se uskutečnilo v pátek 11. listopadu 2022 na korejské ambasádě. V rámci programu, který byl zaměřen na informační technologie, zvláště pak na umělou inteligenci a robotiku, ale také na energetiku, vystoupila v jedné diskuzní sekci Veronika Kramaříková, prorektorka pro rozvoj a strategie ČVUT v Praze, v další pak prof. Igor Jex z FJFI.